???? SP Piaseczno

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie

Wydarzenia w naszej szkole - rok szkolny 2019/2020


Przejdź do galerii zdjęć

ZAPROSZENIE na pokaz historyczny 11.10.2019r.

Grupa Artystyczna "Rekonstrukto" zaprasza na pokaz historyczny "Wrzesień 39" czyli rzecz o tym, jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita, który odbędzie się 11 października 2019 roku.

Grupa omówi i zaprezentuje: sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy wz36 (szeregowy i podoficer), ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, rekonstrukcje z udziałem publiczności.

ZAPRASZAMY!

Programy stypendialne "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" oraz "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020"

Drodzy Rodzice!

Do 20 września 2019 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020" oraz "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021". Celem wyżej wymienionych programów stypendialnych jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów.

Tegoroczna edycja daje szansę na skorzystanie ze stypendium 1000 uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół zawodowych i szkół policealnych. Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Program stypendialny "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019-2020 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkołach zawodowych - branżowych szkołach zawodowych, technikach I szkołach policealnych - z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Program zakłada przyznanie 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. w kwocie 400 zł miesięcznie.

Program stypendialny "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020" skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019-2020, na który przyznawane jest stypendium będą rozpoczynać naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub będą rozpoczynać bądź kontynuować naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym lub rozpoczynać naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Program zakłada przyznanie 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. w kwocie 400 zł miesięcznie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach powyższych programów prowadzony będzie w terminie do 20 września 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty dostępne będą na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce "Stypendia" oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 512, 513, 537, 538, tel. 8144 16 716, 81 4416713, 81 47 81 459, 81 4781 410 oraz 8l 44 16 709.

ZAPROSZENIE na festyn rodzinny "Pożegnanie Lata" 12.10.2019r.

Dyrektor oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Piasecznie serdecznie zaprasza uczniów z rodzinami oraz przyjaciół szkoły na Festyn Rodzinny z okazji Pożegnania Lata. 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 spotykamy się na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Piasecznie.

Przebieg imprezy:
-Uroczyste rozpoczęcie festynu
-Powitanie zaproszonych gości
-Bieg Rodzinny o puchar Wójta Gminy Ludwin
-Rozstrzygnięcie konkursu na jesienną potrawę
-Pieczenie ziemniaków
-Zawody sportowe dzieci kontra rodzice
-Malowanie na folii.

Zapraszamy na wspólne świętowanie!

Zaproszenie do udziału w konkursie
"Przygody superbohatera Pana Zdrówko"

Szkolny Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie pani Natalia Kaszyca zaprasza uczniów z klas I - VIII do udziału w konkursie "Przygody superbohatera Pana Zdrówko".

Konkurs polega na wykonaniu komiksu, którego super bohaterem jest Pan Zdrówko dbający o zdrowie swoje i innych. Praca musi składać się z jednej zamkniętej historii i opowiadać o przygodzie Pana Zdrówko. Praca powinna być wykonana na jednej planszy w formacie poziomym A4. Do pracy powinien być dołączony opis tekstowy (1200 do 1800 znaków) zawierający dodatkowy opis komiksu.

Na odwrocie planszy należy umieścić: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, nazwę i adres szkoły, adres e-mail i numer telefonu szkoły. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo lub grafika komputerowa.

Prace należy dostarczyć do wychowawców lub do p. Natalii Kaszyca do 24 września 2019 roku.

Konkurs jest organizowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie. Na zwycięzców czekają nagrody.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.

Podstawa prawna:
– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r. (woj.lubelskie)

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Egzamin ósmoklasisty język polski
21 kwietnia 2020 r. (wtorek)
godz. 9:00

matematyka
22 kwietnia 2020 r. (środa)
godz. 9:00

język obcy nowożytny
23 kwietnia 2020 r. (czwartek)
godz. 9:00

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - 02.09.2019r.

Tradycyjnie nowy rok szkolny rozpoczęliśmy mszą świętą, odprawioną w kościele parafialnym w Rogóźnie w intencji społeczności szkolnej. Następnie uczniowie wraz z rodzicami spotkali się z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami i pracownikami szkoły na naszym boisku.

Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2019/2020 uczciliśmy minutą ciszy poległych w czasie II wojny światowej. Szczególne przeżycie towarzyszyło przedszkolakom rozpoczynającym nowy rok przedszkolny, ale także uczniom klas pierwszych, którzy po raz pierwszy zasiądą w szkolnych ławkach.

Naszym nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom życzymy wytrwałości i siły w zmaganiu się ze szkolnymi obowiązkami, odwagi i siły w zdobywaniu nowych doświadczeń oraz cierpliwości w dążeniu do postawionych sobie celów.

Wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
2 września (poniedziałek) o godzinie 9.00 w szkole.
O godzinie 8.00 w kościele w Rogóźnie zostanie odprawiona msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego.

Uczniowie dojeżdżający oczekują na wyjazd do kościoła na ustalonych przystankach:
-godz. 6:40 -Rogóźno, Rozpłucie Drugie
-godz. 6:55 -Czarny Las, Rozpłucie Pierwsze
-godz. 7:05 -Kaniwola, Piaseczno

Serdecznie zapraszamy Rodziców ze swoimi dziećmi.

Wydarzenia w roku szkolnym 2018/2019

Aby poczytać o wydarzeniach w naszej szkole w ubiegłych latach wejdź w zakładkę Archiwum/Wydarzenia z lat ubiegłych.

Przejdź do Archiwum

//