??? SP Piaseczno

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie

Wydarzenia w naszej szkole - rok szkolny 2018/2019


Przejdź do galerii zdjęć

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców - 15.01.2019r.

Warszawa, 10 stycznia 2019r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie dzieci i młodzieży, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w przeciwstawianiu się zjawisku używania substancji psychoaktywnych.

Od sierpnia br. zaczęły w Polsce obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Produkcja, sprzedaż oraz posiadanie nowych substancji psychoaktywnych, zwanych potocznie "dopalaczami", zagrożone jest poważnymi konsekwencjami prawnymi, co ułatwia naszą pracę i m.in. zmniejsza dostępność nowych narkotyków.

Nastąpił spadek liczby przypadków zatruć nowymi narkotykami, jednak w 2018 roku, szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia powodowały opioidy i kannabinoidy syntetyczne, używane także drogą wziewną za pomocą "e-papierosów i donosowych atomizerów.

Naszym celem jest surowe karanie wszystkich, którzy czerpią zyski z produkcji i handlu tymi śmiertelnie groźnymi substancjami. Jednak najskuteczniejszą metodą uzyskania poprawy jest radykalne ograniczanie popytu, czyli zmniejszanie zainteresowania używaniem nowych narkotyków przez młodzież, m.in. poprzez wpływanie na jej zachowania i trwałe "odejścia od brania".

W procesie wychowywania, w oparciu o zaufanie, jakie młodzi ludzie mają do rodziców, przy wsparciu instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, ważne jest uświadomienie destrukcyjnego wpływu substancji psychoaktywnych na osiąganie przez młodego człowieka ważnych celów życiowych, takich jak zdobycie wymarzonego zawodu, nawiązanie bliskich relacji i założenie szczęśliwej rodziny. Tym samym uczeń zagrożony uzależnieniem powinien móc liczyć na pomoc ze strony kolegów, rodziców i nauczycieli.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Policji są do Państwa dyspozycji.

Główny Inspektor Sanitarny - dr hab. Jarosław Pinkas
Komendant Główny Policji - gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

WAŻNE INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Ważne informacje dla ósmoklasistów na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Konkurs plastyczny "Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112"

Z początkiem styczniu 2019 roku uczniowie z naszej szkoły przystąpili do konkursu zorganizowanego przez Urząd Wojewódzki w Lublinie pt. "Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112". Celem konkursu było uwrażliwienie na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje działanie i zdrowie, a nawet życie innych ludzi. Uczniowie wykonali wymowne prace plastyczne, które ukazały ewentualne skutki bezmyślnego nadużywania numerów alarmowych, najczęściej dla żartu. Starsi uczniowie uczestniczyli również w pogadance dotyczącej tej tematyki. Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani Natalia Kaszyca - koordynator Szkoły Promującej Zdrowie w SP w Piasecznie.

Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym drużynowym na szczeblu gminnym

Dnia 10.01.2019 r. w hali sportowej w Ludwinie odbyły się Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym drużynowym na szczeblu gminnym. Naszą szkołę reprezentowało pięć drużyn. Kategoria Igrzyska Dzieci:
Dziewczęta III miejsce
Aleksandra Kurlak - klasa VI
Julia Jedut - klasa VI
Chłopcy IV miejsce
Bartosz Grabowski - klasa VI
Bartłomiej Majewski - klasa VI
Chłopcy V miejsce
Jakub Pytka - klasa VI
Mateusz Tiołko - klasa VI
Kategoria Młodzieży Szkolnej:
Dziewczęta III miejsce
Martyna Brzyska - klasa VII
Weronika Sawicka - klasa VIII
Chłopcy III miejsce
Kacper Brzyski - klasa VIII
Oskar Kałdunek - klasa VIII
ZAWODNIKOM GRATULUJEMY!!!!

Warsztaty PPP - 10.01.2019r.

"Dyskusja, czy kłótnia? Jak rozmawiać?"
W dniu 10 stycznia 2019 roku przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące komunikowania się skierowane do uczniów klas starszych. Panie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej przypomniały młodzieży na czym polega kulturalna wymiana zdań oraz jakie są negatywne skutki niewłaściwej konwersacji. Pamiętajmy, że czasem kłótnia prowadzi do oczyszczenia atmosfery i rozwiązania problemu.

Zimowa przerwa świąteczna - 18.12.2018r.

Informujemy, że zimowa przerwa świąteczna
trwa od 24.12.2018 r. do 1.01.2019 r.
Uczniowie wracają do szkoły w środę 2 stycznia 2019 r.

"Aniołki" - warsztaty plastyczne z Domem Tradycji Ludowej - 22.12.2018r.

Podczas kolejnych warsztatów plastycznych dzieci z przedszkola wykonały pomysłowe aniołki do zawieszenia na ścianie. Ćwiczyły pomysłowość w układaniu wzorów z nasion na sukience anioła. Wszyscy byli zadowoleni ze swoich małych arcydzieł. Pani Joanna Grzesiak, która prowadziła warsztaty również pochwaliła dzieci za wytrwałość i pomysłowość. Koordynatorem współpracy jest p. Natalia Kaszyca.

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę - 21.12.2018r.

Zakończyliśmy tegoroczną zbiórkę darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. W czasie całej zbiórki udało się zgromadzić różne produkty. Przede wszystkim żywność, mąkę, ryż, cukier, makarony i konserwy, ale także książki, zabawki, słodycze, ubrania i obuwie. Wszystko to trafiło do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie. Tam zostanie podzielone i popakowane, by jeszcze przed świętami znaleźć się w domach najbardziej potrzebujących.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! Szkolny Klub Wolontariatu

Jasełka - 20.12.2018r.

" …a mały Chrystus smutny patrzy w drzwi i czeka by pośród witających zobaczyć człowieka."
Słowami polskiego poety Jerzego Liberta zostali powitani wszyscy zgromadzeni na spotkaniu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole.

Zanim rozpoczęła się część artystyczna Pani Dyrektor Elżbieta Wróbel zaprosiła gości do nowego przedszkola, które już wkrótce rozpocznie działalność.
Wójt Gminy Ludwin Pan Andrzej Chabros poparł inicjatywę rodziców i Pani Dyrektor w sprawie wnioskowania o środki unijne na dofinansowanie projektu pod nazwą „Utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Piasecznie”.
Przedsięwzięcie nie powiodłoby się, gdyby nie ogromne zaangażowanie rodziców naszych uczniów, rodziców ze stowarzyszenia „Skrzydła” działającego na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piasecznie. Wszyscy oni już przed wakacjami skupili swoje wysiłki, by przystosować pomieszczenie, będące wcześniej kotłownią na przyszłe przedszkole. Wyrażamy wdzięczność również Pani Paulinie Orzelskiej a także Paniom z księgowości, które wytrwale pomagały w tworzeniu dokumentów oraz sporządzaniu rachunków. Pani Dyrektor zaprosiła naszych gości do przecięcia symbolicznej wstęgi, która oficjalnie otworzyła drzwi do nowego przedszkola.

Następnie został przedstawiony montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klas młodszych. Uświetnieniem występów dzieci z klas młodszych był koncert kolęd w wykonaniu Zuzanny Zbaraszczuk, Piotra Kuśmierza, Kaliny Skoczylas, Oliwii Morawskiej, Pauliny Dziadko, Wiktorii Piotrowskiej i Anny Piekarz. Na zakończenie wspólne połamaliśmy się opłatkiem i zjedliśmy pyszne potrawy wigilijne.
Stanowimy jedną rodzinę, żyjemy obok siebie, spróbujmy zobaczyć Chrystusa w drugim człowieku.
"Niech się radują niebosa i ziemia
Bo Pan królować przychodzi."

Pieczemy świąteczne pierniczki - 18.12.2018r.

Dzieci z oddziału przedszkolnego wspólnie z wychowawczynią upiekły pyszne pierniczki. Z zapałem dekorowały gotowe wyroby. Wszyscy byli bardzo zaangażowani podczas zajęć kulinarnych.

Dzieci osobiście już sprawdziły, że wypieki są przepyszne. Resztę pierniczków przyniosą do domu, aby znalazły się również na wigilijnym stole.

Podsumowanie VIII Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego - 14.12.2018r.

14 grudnia w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się podsumowanie VIII edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym. W tym roku nagrody pieniężne zostały przyznane szkołom przez gminy. W imieniu Wójta Gminy Ludwin Pana Andrzeja Chabrosa nagrodę wręczyła nam Pani Joanna Guz. Nasza szkoła otrzymała 600 zł. Pieniądze te dołożyliśmy do zakupu naturalnej wielkości modelu tułowia ludzkiego. W tegorocznej edycji udział wzięło 17 placówek oświatowych z terenu powiatu. Szkoła w Piasecznie zajęła II miejsce. Ponadto komisja alertowa oceniła kroniki dokumentujące działania alertowe. Najlepsze kroniki zdobyły wyróżnienia, wśród nich znalazła się również kronika naszej szkoły "Pachnąca Ziołami”. Koordynatorem działań alertowych w naszej szkole jest p. Anna Zakostowicz.

Rozsrzygnięcie konkursu "Mieszkam w wolnej i niepodległej Polsce"

Miło nam poinformować, że Wiktor Blacharski z oddziału przedszkolnego został laureatem konkursu plastycznego pt.: "Mieszkam w wolnej i niepodległej Polsce" zorganizowanego przez Przedszkole w Nadrybiu oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Kreatywnych. Chłopiec wykonał niezwykle ciekawą pracę obrazującą niepodległą Polskę widzianą oczami dziecka. Wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania opłatkowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nadrybiu w dniu 21.12.2018 o godzinie 12.00.

Gratulujemy Wiktorowi zwycięstwa.

Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Natalia Kaszyca.

Prelekcja Państwowej Straży Pożarnej - 10.12.2018r.

Dnia 10 grudnia w naszej szkole odbyła się prelekcja dotycząca zagrożeń związanych z okresem zimowym. Placówkę odwiedzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej. Zaproszeni goście omówili zasady postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Pogadanka dotyczyła m.in.: ulatniającego się tlenku węgla, zakazu wchodzenia na zamarznięte akweny wodne oraz zasad reagowania na wypadek pożaru.

Akademia Młodego Przyrodnika "BIODKRYWCA" - kreatywne warsztaty z ekologii, biochemii, fizjologii roślin na UMCS w Lublinie - 08.12.2018r.

W sobotę 8 grudnia uczniowie klas V-VIII wzięli udział w pierwszej części cyklu "BIOODKRYWCA" w ramach Projektu "Akademia Młodego Przyrodnika" na UMCS w Lublinie. Pierwsza część cyklu składała się z zajęć laboratoryjnych i warsztatowych prowadzonych w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną i przez wykwalifikowanych trenerów z zakresu biologii i chemii.

I. Fizjologia roślin pt.: "Czy rośliny jedzą, piją, czują i lubią być głaskane". Uczniowie podzieleni na grupy badawcze dokonywali obserwacji makroskopowych i mikroskopowych tkanek, komórek i organelli komórkowych, przygotowywali ekstrakty barwników, dokonywali rozdziału barwników fotosyntetycznych, wykrywali skrobię asymilacyjną.

II. Biochemia pt.: "Otrzymywanie, barwników metodami biotechnologicznymi". Uczniowie otrzymywali swoje własne BioBarwniki z zastosowaniem grzybni, przeprowadzili proces barwienia wełny otrzymanym BioBarwnikiem, sprawdzili jak trwałe są barwniki i co ma wpływ na ich barwę.

III. Ekologia pt.: "Ekobadanie", podczas którego oznaczali twardość wody, wykrywali azotany w wodzie, oznaczali wartość pH wody, dokonywali pomiarów hałasu, wilgotności powietrza i oceniali jakość wody pitnej.

IV. Kreatywność pt.: "Pobudzanie mózgu do działań kreatywnych i rozwiązywania problemów". Młodzież dowiedziała się jak można zwiększyć skuteczność pracy mózgu, uczenia się i wpływania na rozwój własnej kreatywności, a następnie wyznaczyli poziom poszczególnych typów inteligencji własnej wg Howarda Gardnera.

Udział w zajęciach umożliwił uczniom rozwijanie kompetencji przyrodniczych, kreatywności, rozwiązywania problemów i pracy w grupie pozwalającej na rozbudzenie ich ciekawości poznawczej i inspirowaniu do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji przyrodniczych poprzez aktywną edukację. Uczniowie mieli okazję do zapoznania się ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Warsztaty "Bezpieczne dzieciaki" - 07.12.2018r.

W dniu 07.08.2018 roku w grupie dzieci 5 i 6 letnich Panie z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej przeprowadziły zajęcia warsztatowe pt. „Bezpieczne dzieciaki” – profilaktyka przemocy i wykorzystania seksualnego. Dzieci były uczone jak mają postępować w przypadku niebezpieczeństwa jakie mogłoby je spotkać ze strony innych osób: 1. Powiedzieć głośno NIE! 2. Odejść jak najszybciej od takiej osoby 3. Opowiedzieć o zajściu zaufanej osobie dorosłej. Ćwiczyły również umiejętność odróżniania sytuacji normalnych od tych zagrażających ich bezpieczeństwu.

"Profilaktyka nadwagi i otyłości" - 07.12.2018r.

7 grudnia, w ramach projektu "Profilaktyka nadwagi i otyłości" uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez dietetyka oraz specjalistę od aktywności fizycznej. Celem działań podjętych w ramach projektu jest podniesienie świadomości ucznia i rodzica na temat roli żywienia i aktywności fizycznej w zachowaniu prawidłowego zdrowia.

Mikołajki - 06.12.2018r.

W czwartek 6 grudnia już od samego rana nasłuchiwaliśmy, czy nie słychać dźwięku dzwonka Św. Mikołaja. Uczniowie zaczęli świętowanie od samego rana - najpierw z okazji mikołajek wręczali sobie drobne upominki w klasach. Tuż po śniadaniu, w asyście swoich pomocników przybył do naszej szkoły długo oczekiwany gość - Mikołaj. Wszystkie klasy gościły go w swoich salach, a w podziękowaniu śpiewały dla niego piosenki i recytowały wiersze.

Tego samego dnia odbyły się również warsztaty mikołajkowe zainicjowane przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piasecznie "Skrzydła". Była to idealna okazja, aby poczuć magię świąt oraz zintegrować się.

Warsztaty na temat przyjaźni - 04.12.2018r.

Czy można się przyjaźnić z kimś, kto nie przyjaźni się z nami lub nas nie lubi? Czy przyjaźń i życzliwość oznaczają to samo? W jaki sposób okazujemy przyjaźń? jakie uczucia towarzyszą przyjaźni? Na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie klas starszych w ramach warsztatów przeprowadzonych przez panią Annę Makowską - pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej na temat przyjaźni. Warsztaty odbyły się w naszej szkole w dniach 4 i 6 grudnia 2018 roku a ich celem było uświadomienie młodzieży na temat potrzeby przyjaźni, bezinteresownej chęci pomagania, budowania zaufania, lojalności i empatii.

Dzień Górnika - 03.12.2018r.

W dniu 03.12.2018 roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Górnika. Swoją obecnością zaszczyciło nas 3 górników z LW Bogdanka. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Elżbieta Wróbel, witając znamienitych gości. W kolejnej części spotkania dzieci z obu oddziałów przedszkolnych przedstawiły część artystyczną. Po występach górnicy przybliżyli nam realia ciężkiej pracy braci górniczej, zaprezentowali zdjęcia i rekwizyty przywiezione z kopalni. W końcowej części dzieci z przedszkola wręczyły gościom kolorowe laurki. Goście z kopalni przywieźli miły upominek - cukierki, którymi hojnie częstowali przedszkolaków i uczniów.

Uroczystość została przygotowana przez p. Natalię Kaszyca i p.  Ewelinę Harasim.

Akcje charytatywne SKW i SU - 03.12.2018r.

Na początku grudnia, kiedy coraz częściej myślimy o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, w naszej szkole odbywają się dwie akcje charytatywne, które mają za zadanie wesprzeć potrzebujące dzieci.

Celem, akcji „Jedna klasa, jedna paczka” jest zebranie darów dla dzieci wychowujących się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach. Zbiórka trwa do 5 grudnia.

Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” polega na zbiórce długoterminowej żywności, odzieży, środków czystości, słodyczy i zabawek dla potrzebujących rodzin, a przede wszystkim dzieci. Zbiórka trwa od 3 do 7 grudnia.

Gorąco zachęcamy do aktywnego włączenia się w powyższe akcje charytatywne.

Szkolny Klub Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski

"Dzień Pluszowego Misia" - 26.11.2018r.

W dniu 26 listopada w przedszkolu i w klasach I -III królowały misie. Pluszowe misie to zabawka, która towarzyszy dzieciom przez długie lata. To przytulanka, ale też "ktoś" bardzo bliski, a czasem niezastąpiony. Misie towarzyszą dzieciom zarówno w chwilach radości, jak i smutku. Rozśmieszają, pocieszają w smutku, ocierają łzy, pomagają zasypiać. Im starszy miś, tym zna więcej tajemnic i bliższy jest dziecięcemu sercu. Ta jedna z najpopularniejszych zabawek obchodzi swoje święto 25 listopada. W 2002 roku, dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki, ustanowiono ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Pani Anna Zakostowicz przedstawiła dzieciom krótką historię powstania święta, natomiast Pani Dyrektor Elżbieta Wróbel przeczytała fragment książki "Kubuś Puchatek", zachęcając dzieci do dalszego czytania w domu. Obejrzeliśmy również krótki film "Miś Uszatek i wesołe miasteczko". Spotkanie przebiegło w radosnej, przyjaznej i ciepłej atmosferze. To był wspaniały dzień...

"Przedmioty z przeszłości" - 23.11.2018r.

Dzieci, rodzice i wychowawczynie z oddziału 5- i 6-latków zgromadzili różne przedmioty pochodzące z lat 70, 80 i 90 ubiegłego wieku, o których śmiało można powiedzieć eksponaty. Uczniowie mieli okazję zobaczyć niepozorne i nieznane drobiazgi, takie jak klasery ze znaczkami, zegary, butelki, dzbanki, czy też banknoty i monety sprzed denominacji. Pojawiły się również dawne żelazka i tary. Ciekawie wyglądały przedmioty codziennego użytku: cukiernice, młynki do pieprzu, lampy naftowe i radia. Ze zgromadzonych przedmiotów przedszkolaki zorganizowały pod koniec listopada wystawę, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.

"Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU" - 11.2018r.

"Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli, w której bierzemy udział. Po co to robimy? Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje. Potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów. Potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji. Potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu, przez co czuje się zagrożony.

I miejsce Weroniki Sawickiej w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Niepodległa 2018”

18 listopada rozstrzygnięty został Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Niepodległa 2018” zorganizowany przez Zespół Szkół w Ludwinie. Na konkurs nadesłano 53 prace 24 autorów. Jury nagrodziło 17 fotografii, które można podziwiać na wystawie pokonkursowej. W konkursie brała udział Weronika Sawicka, uczennica klasy ósmej. Miło nam poinformować, że Weronika zajęła I równoległe miejsce w kategorii: uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Wyniki ogłoszono podczas uroczystości poświęconej obchodom setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W trakcie tego wydarzenia mieliśmy okazję uczestniczyć w śpiewankach patriotycznych, wysłuchaliśmy opowieści o fasolce niepodległości i delektowaliśmy się pyszną grochówką prawie wojskową. Wśród zaproszonych gości była również pani dyrektor Elżbieta Wróbel. Dodać należy, że konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Łęczyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej oraz patronatem medialnym Polskiego Radia Lublin, Tuby Łęcznej i „Wspólnoty Łęczyńskiej”. Weronice gratulujemy sukcesu i życzymy, aby rozwijała swoje zainteresowanie fotografią.

Wizyta Klauna Waldusia - 16.11.2018r.

16 listopada 2018 r. naszą szkołę odwiedził Klaun Walduś, który bawił nas swoim wesołym repertuarem. W ciekawy sposób przedstawił różne sztuczki i pokazał, na czym one polegają. Uczniowie nie tylko z uwagą oglądali występ, ale brali też czynny udział w niektórych jego sztuczkach. Za występ uczniowie otrzymywali od Klauna Waldusia słodkie niespodzianki. Wszyscy bawili się doskonale i bardzo miło spędzili czas.

Wycieczka do Lublina - 16.11.2018r.

16.11.2018 r. uczniowie klas IV-VIII udali się na wycieczkę do Lublina. Najpierw uczestniczyliśmy w projekcji filmu "Alfa". Akcja produkcji "Alfa" dzieje się w Europie 20 tysięcy lat temu, w czasach epoki lodowcowej. Młody chłopak, Zeta, podczas swojego pierwszego polowania zostaje ranny i pozostawiony na pewną śmierć. Aby przeżyć, musi przedostać się przez surową i nieubłaganą pustynię do swojej wioski. W czasie wędrówki spotyka samotnego wilka, Alfę, pozostawionego przez własną watahę. Razem łączą siły i zostają przyjaciółmi. Film przemyca szlachetne wartości, wzbudził w nas prawdziwe emocje...

Kolejnym punktem wycieczki była nietypowa lekcja historii w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. W sali edukacyjnej mogliśmy wysłuchać prelekcji pracownika IPN, który przedstawił strukturę oraz statutowe zadania Instytutu Pamięci Narodowej. Następnie obejrzeliśmy wystawę "Skrzydła wolności" oraz film "Gra o Niepodległość". To był bardzo udany dzień, wszyscy pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

Rajd Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 14.11.2018r.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zaprosiła nas na rajd pieszy p.t."Przejście Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie". Zadanie jest dofinsnsowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra" i zbiórki publicznej "Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych". Udział w wydarzeniu wzięli uczniowie klas V-VIII wraz ze swoimi opiekunami.

Środowy poranek powitał nas deszczem, na szczęście ten na czas naszego przejścia ustał i pozwolił kontynuować rajd. Z ust Pana Przewodnika mogliśmy usłyszeć wiele ważnych informacji, o których mieliśmy często tylko mgliste pojęcie. Udało nam się pokonać trasę od Zamku Lubelskiego, poprzez Plac Zamkowy, ulicę Kowalską, Świętoduską, Staszica, Plac Litewski, 3 Maja, Spokojną, Jasną, Krakowskie Przedmieście, Chopina aż po cmentarz na ulicy Lipowej. W każdym z tych miejsc zatrzymaliśmy się na chwilę, by poznać fakty z przeszłości. Celem wycieczki było dostarczenie informacji na temat ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH i ich komunistycznych prześladowców z okresu okupacji sowieckiej na terenie Miasta Lublin. "Codziennie ulicami Lublina tuż obok miejsc kaźni i tortur przechodzą dziesiątki tysięcy ludzi, bardzo często nie mając świadomości, że 70 lat temu mordowano tam polskich patriotów za to, że wykazali się postawą obywatelską i niepodległościową poprzez służbę dla dobra ogółu społeczeństwa."-czytamy w przewodniku po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie" autorstwa Karola Wołka. Tak się szczęśliwie składa, że wyżej wymienione przewodniki stały się własnością każdego z uczestników rajdu. Są skarbnicą wiedzy o wielu zakątkach Lublina. Końcowym punktem wycieczki był pokaz broni i umundurowania, możliwość bezpośredniego kontaktu ze wspomnianym rekwizytami, co wprawiło uczestników pokazu w zachwyt! Zarówno przejście szlakiem, opowieści przewodnika, jak i papierowa forma przewodnika są hołdem złożonym Żołnierzom Wyklętym:
"Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Został na zawsze w dobrym śniegu
Żółtawy mocz i ten trop wilczy."
"Wilki" Zbigniew Herbert

Konkurs SKO - 13.11.2018r.

W dniu 13 listopada 2018 roku Pani Dyrektor wręczyła uczniom z klas I-III dyplomy za udział w konkursie Sko pod hasłem "Oszczędzanie w SKO procentuje w Bankach Spółdzielczych". Zadaniem dzieci było wykonanie magicznej świnki skarbonki.

Oto zwycięzcy konkursu:
I MIEJCE - Klaudia Sawul,
II MIEJSCE - Oliwier Harasim,
III miejsce - Lena Klimkiewicz.
Wszystkie prace można zobaczyć w BS w Ludwinie. GRATULUJEMY!

Na tym samym apelu wyróżniono także innych uczniów: Anna Piekarz, Martyna Piekarz, Wiktoria Piotrowska i Krzysztof Filipczuk otrzymali na forum szkoły podziękowania za udział w uroczystościach gminnych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, za zaangażowanie oraz wzorową postawę patriotyczną. Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły!

Warsztaty z Domem Tradycji Ludowej w Starej Wsi

W listopadzie chętne dzieci z grup przedszkolnych wykonały wieszaki na klucze w barwach narodowych. Zajęcia warsztatowe zostały zorganizowane przy współpracy z Domem Tradycji Ludowej w Starej Wsi. Prowadząca – Pani Joanna Grzesiak przygotowała wszystkie niezbędne materiały dla dzieci, które z ochotą zabrały się do pracy. Współpracę z Domem Tradycji Ludowej koordynuje Pani Natalia Kaszyca.

List Minister Edukacji Narodowej
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

Warszawa, 8 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie - ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestię profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością. Odmowa poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami dla zdrowia najmłodszych.

Należy wyraźnie podkreślić, że dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Państwa podopiecznych podjęli dialog z nauczycielami, rodzicami lub opiekunami uczniów na temat szczepień ochronnych. Powiedzenie "lepiej zapobiegać niż leczyć" staje się bowiem obecnie niezwykle aktualne.

Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej
Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny

100.rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - 11.11.2018r.

„Niosę Ciebie Polsko jak żagiel, jak płomienie i gdzie Cię doniosę – nie wiem”.

W okrągłą, setną rocznicę odzyskania niepodległości czuliśmy potrzebę oraz obywatelski obowiązek wzięcia udziału w GMINNYCH UROCZYSTOŚCIACH w Ludwinie. Najpierw msza, potem złożenie kwiatów pod pomnikiem, następnie część artystyczna na hali sportowej... Niby standardowo, a jednak wyjątkowo, niezwykle, wzruszająco! Dziękując księżom, Panu Wójtowi, maluszkom i uczniom z przedszkola i szkół oraz ich opiekunom za wspólne świętowanie pragniemy wyrazić życzenie: BYŚMY MOGLI ZAWSZE ŻYĆ W WOLNEJ POLSCE!

100.rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - 09.11.2018r.

"(...) Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą"

9 listopada 2018 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.11 od wspólnego odśpiewania czterech zwrotek hymnu narodowego, w ramach akcji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod nazwą "Rekord dla Niepodległej".

Następnie uczniowie przedstawili krótki program słowno-muzyczny: uczennice klas VII-VIII recytowały wiersze niepodległościowe, a chór zaśpiewał znane wszystkim pieśni patriotyczne. Na szczególną uwagę zasługuje Kalina Skoczylas, która zaprezentowała wszystkim przepiękny i wzruszający monodram. Uroczystość poprowadziły w roli konferansjerów Ania i Martyna Piekarz. Nad całością czuwały panie: Małgorzata Pobereżko, Małgorzata Bochniarz i Grażyna Sacawa - Kuźmicz.

Konkurs "Zwierzaki z zagrody"

Chętne dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w konkursie pt. "Zwierzaki z zagrody". Wykonały atrakcyjne i ciekawe prace prezentujące zwierzęta z gospodarstwa domowego. Wszystkie prace zostały wysłane do organizatora "Targi Lublin SA".

Opublikowanie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas wydarzenia "Rewia Zwierzaki z zagrody" w dniu 18 listopada 2018 r. w Hali Targów Lublin, ul. Dworcowa 11. Koordynatorem konkursu jest wychowawczyni oddziału przedszkolnego Pani Natalia Kaszyca.

"Śniadanie daje moc" - 08.11.2018r.

W czwartek, 8 listopada, uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego i przedszkola, wzięli udział w zajęciach kulinarnych w ramach realizacji 8 już edycji programu "Śniadanie daje moc". Finałem akcji było samodzielne przygotowanie zdrowych i smacznych kanapek, sałatek owocowo-warzywnych, szaszłyków owocowych. Dzieci z radością i wielkim zaangażowaniem pracowały w grupach przygotowując posiłki. Były one kolorowe, estetycznie wykonane i ładnie podane. Na zakończenie wszyscy z ogromnym apetytem degustowali przygotowane smakołyki, które były smaczniejsze niż zwykle, bo sporządzone własnoręcznie.

"Warto być Polakiem" - 07.11.2018r.

"Warto być Polakiem" - pod takim właśnie tytułem kryje się test wiedzy historycznej z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości.

12 października w pierwszym etapie konkursu wzięły udział trzy nasze uczennice: Martyna Brzyska, Oliwia Morawska oraz Martyna Piekarz. One to zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu, czyli finału wojewódzkiego. Konkurs zorganizowany został z wielkim rozmachem. Głównym organizatorem był Kurier Lubelski przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Test finałowy odbył się 7 listopada 2018r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Sali Błękitnej przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

Konkurs przebiegał z podziałem na tury ze względu na obecność ogromnej liczby uczniów ze wszystkich typów szkół - do testu zakwalifikowało się 1068 uczniów z 376 szkół... Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 52 pytania związane z historią naszego kraju w latach 1914-1925. Dostali oni specjalne elektroniczne urządzenia, dzięki którym mogli przesyłać swoje odpowiedzi. Czas na ich wskazanie wynosił zaledwie 30 sekund. O tym, kto wywalczy sobie miejsce na podium, decydowały nie tylko zdobyte punkty, ale również czas przesłania odpowiedzi.

Nasze uczennice zgodnie przyznały, że pytania nie należały do najłatwiejszych. Nie udało się zdobyć miejsc na podium, ale nasze dziewczyny zostały obdarzone upominkami, wspólnie z innymi uczestnikami pozowały do grupowego zdjęcia, a na zakończenie zwiedziły wystawę sztuki współczesnej o tematyce niepodległościowej. Warto było pojechać i zdobyć cenne doświadczenia.

Projekt patriotyczno-edukacyjny "Młodzi, wolni, przedsiębiorczy"

Od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. nasza szkoła realizuje wraz z Narodowym Bankiem Polskim projekt pt. "Młodzi, wolni, przedsiębiorczy".

Kolejne działania w ramach projektu do realizacji w listopadzie br. to konkursy:
- "Grosik do grosika, złotówka do złotówki, czyli rzecz o oszczędzaniu" - plakat zachęcający do oszczędzania dla klas I-VIII.
- Konkurs literacki "Dla Ciebie Polsko" dla klas IV-VIII. Należy przygotować dowolną formę wypowiedzi (wypracowanie,wiersz, opowiadanie,limeryk) dotyczącą tematu.

Na prace konkursowe czekamy do końca listopada. Przewidziane atrakcyjne nagrody!

Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 06.11.2018r.

W dniu 6 listopada 2018 r. w Spiczynie odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej etap 1/2 województwa w tenisie stołowym indywidualnym. Naszą szkolę reprezentował Kacper Brzyski uczeń klasy VIII, który po awansie na szczeblu gminnym i powiatowym zakwalifikował się do tego etapu. Po losowaniu i rozegraniu meczy systemem "do dwóch przegranych" Kacper na 32 zawodników zajął 12 miejsce w tych zawodach.

GRATULUJEMY!!!

"Mój pierwszy zeszyt". Akcja IPN dla pierwszoklasistów z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Instytut Pamięci Narodowej przekazał pierwszoklasistom z całej Polski zeszyty z wizerunkami Ojców Niepodległości m.in. Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Hallera czy Wojciecha Korfantego, a także długopisy i ołówki z nadrukiem nawiązującym do 100-lecia odzyskania Niepodległości. Także uczniowie naszej szkoły dostali takie upominki. Ich zeszyty ozdobione zostały wizerunkiem Ignacego Daszyńskiego. Pani Dyrektor odebrała prezenty z Lubelskiego Kuratorium Oświaty, a następnie przekazała je uczniom naszej szkoły.

Sprzątanie grobów przed uroczystością Wszystkich Świętych - 30.10.2018r.

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych wiele osób przypomina sobie o konieczności posprzątania mogił swoich bliskich. Niestety, nie na każdym nagrobku pojawi się znicz.

30 października 2018 roku wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli w akcji SPRZĄTANIA GROBÓW na cmentarzu w Rogóźnie, która na stałe wpisała się w kalendarz akcji podejmowanych przez szkołę. Wolontariusze pod opieką Pani Grażynki - wychowawczyni klasy VI, sprzątali głównie groby, które wydały im się opuszczone. Dekorowali je i zapalali na nich symboliczny znicz. Uczniowie bardzo się napracowali i zasługują na serdeczne podziękowania.

Brawo Kochani, można na Was zawsze liczyć!

VII Turniej Mowy Polskiej - 25.10.2018r.

25 października 2018 - w osiemnastą rocznicę rozpoczęcia działalności - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej zorganizowała kolejny, VII Turniej Mowy Polskiej. Tegorocznej edycji konkursu przyświecało hasło „Ku niepodległości”.

Udział w konkursie wzięło 29 mówców, a wśród nich znalazła się nasza uczennica - Kalina Skoczylas. Zaprezentowała ona „List do Ojczyzny”, który na tyle spodobał się jury, że Kalina zajęła równorzędne I miejsce. Gratulujemy!

Miłym akcentem uroczystości był przepyszny tort urodzinowy. Dziękujemy Organizatorom za przygotowanie kolejnej edycji Turnieju i słodką niespodziankę.

Do zobaczenia za rok!

Studenci z AIESEC w naszej szkole! - 24-26.10.2018r.

AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

Nasza szkoła nawiązała współpracę z międzynarodową organizacją AIESEC. Przyjechali do nas studenci: Arianna z Włoch i Sudeep z Indii, prowadzili oni zajęcia w języku angielskim, przekazywali wiedzę na temat krajów, z których pochodzą, ale przede wszystkim zapewniali uczniom kontakt z „żywym” językiem angielskim.

Dziękujemy studentom za świetne zajęcia, przemiłe rozmowy oraz wszystkie ciekawe informacje jakie przekazali nam o sobie i swoich krajach. Cieszymy się, że mieliśmy okazję ich poznać i mamy nadzieję, że czas spędzony z nami był dla nich również wartościowy. Dla naszych uczniów była to wspaniała przygoda. Oby takich więcej!

IV Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Janie Brzechwie - 25.10.2018r.

"Czytanie to najważniejsza umiejętność, jaką powinien zdobyć każdy uczeń. Czytanie zabawnych, uroczych, bawiących nas grą słów wierszy Jana Brzechwy to prawdziwa przyjemność. A dzielenie się tą wiedzą na forum publicznym, jakim jest turniej w Szkole Podstawowej w Dratowie, to dopiero jest SZTUKA!" - tak brzmi wstęp zaproszenia na IV Międzyszkolny Turniej Wiedzy "Jan Brzechwa moim ulubionym autorem wiersza. Życie i twórczość poety." - zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Dratowie.

Postanowiliśmy dołączyć do grona miłośników Jana Brzechwy. Naszą placówkę reprezentowali: Wiktoria Kruk, Magdalena Tryk oraz Jakub Pytka. Uczniowie podjęli trud zmierzenia się z testem składającym się z zadań zamkniętych i otwartych. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością biografii J.Brzechwy, utworów z książki "Brzechwa dzieciom", "Szelmostwo Lisa Witalisa", "Akademia Pana Keksa". Poziom wiedzy był wyrównany... i poziom zadowolenia z udziału w konkursie również, skoro jedna z naszych uczennic powiedziała: "było fajnie, za rok też jadę". ;) Nasi uczniowie wrócili pełni wrażeń, wypieków na twarzy, radosnych uśmiechów, ale też z nagrodą i dyplomami. Ich zadowolenie z udziału w turnieju cieszy najbardziej.

Próbna ewakuacja - 18.10.2018r.

18.10.2018r. w naszej szkole odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników. W ćwiczeniach również uczestniczyły służby ratownicze z Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie. Alarm rozpoczęła Pani Dyrektor Elżbieta Wróbel. Wszyscy przebywający w budynku zostali natychmiast ewakuowani! Po realizacji tego zadania Komendant Straży Pożarnej w Piasecznie Pan Wojciech Ozga zaprezentował sprzęt stanowiący wyposażenie wozu strażackiego. Celem przeprowadzenia ćwiczeń było przede wszystkim doskonalenie umiejętności współpracy służb ratowniczych, a także praktyczne sprawdzenie możliwości ewakuacji szkoły.

Ślubowanie PIERWSZOKLASISTÓW - 18.10.2018r.

W czwartek 18 października uczniowie klasy pierwszej zostali włączeni w poczet braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie. Świadkami tego wyjątkowego wydarzenia byli rodzice i ich bliscy, wychowawczyni, nauczyciele oraz dyrekcja. Uroczystość uświetnił również swą obecnością Wójt Gminy Ludwin - Pan Andrzej Chabros.

W części artystycznej pierwszoklasiści wierszami i śpiewem zachęcili swoich kolegów ze szkoły do wytrwałej pracy, jaką jest nauka. Potem uczniowie w ozdobnych biretach złożyli na Sztandar Szkoły uroczystą przysięgę. Aktu pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. M.Konopnickiej w Piasecznie dokonał Pan Wójt oraz Pani Dyrektor, którzy, aby upamiętnić to wydarzenie, wręczyli każdemu pierwszakowi pamiątki.

Po oficjalnej uroczystości dzieci z klasy pierwszej udały się do sali, aby tam z rodzicami i gośćmi dalej świętować dzień, w którym stały się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.

Pierwszakom życzymy bardzo dobrych wyników w nauce, samych radosnych chwil i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Odsłonięcie Pomnika Upamiętniającego Poległych Członków POW w Dratowie - 14.10.2018r.

W niedzielę 14 października 2018 roku, w 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 90-tą rocznicę powstania obelisku upamiętniającego poległych członków POW w Dratowie, odbyło się uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika. Decyzję o przeprowadzeniu jego modernizacji i konserwacji podjęli Wójt Gminy Ludwin Andrzej Chabros wraz z przewodniczącym Rady Gminy Wojciechem Szymańskim oraz radnymi. Na ten cel udało się pozyskać środki zewnętrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury (ok. 60%), a także od Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A (ok.10%).

Na stronie Urzędu Gminy w Ludwinie zamieszczona jest historia obelisku. Przeczytać tam możemy m.in. co podaje Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Ludwin Na Lata 2017-2020, zamieszczony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego: "Podpisany 9 lutego 1918 r. traktat brzeski wzbudził niezadowolenie członków POW, gdyż część gminy Ludwin miała przejść pod rządy ukraińskie. Dlatego też, zorganizowano wiece w Ludwinie i Łęcznej, podczas nich postanowiono zerwać stosunki z Austro-Węgrami. Skutkiem tego było aresztowanie Wójta Gminy Ludwin - Ludwika Puszczyka przez urzędującą w Dratowie żandarmerię austriacką. Komendant POW, Stanisław Lis Błoński wraz z Edwardem Nazarewiczem urządzili demonstrację w Dratowie i dopominali się wypuszczenia wójta. Austriacy użyli jednak broni, w wyniku czego zginęły cztery osoby, a siedem zostało rannych. 21 lutego odbył się pogrzeb, przerodził się on w olbrzymią manifestację patriotyczną, uczestniczyło w niej kilkanaście tysięcy ludzi".

"Upamiętniający tamte wydarzenia obelisk, mierzący około 5 m, wykonany został z bloków piaskowca, spojonych zaprawą wapienno-piaskową. W jego górnej części umieszczono mosiężną plakietkę o kształcie pionowego rombu, z symbolem stylizowanego godła przedstawiającego orła w koronie. Poniżej znalazła się biała marmurowa tablica z napisem: "KU CZCI POLEGŁYCH W OBRONIE CAŁOŚCI GRANIC RZ-POLITEJ POLSKIEJ 18/II 1928r.- W 10-LETNIĄ ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 11/II 1928r." Wokół pomnika wykonano opaskę z płyt piaskowca, pas zieleni oraz słupki (również z piaskowca), pomiędzy którymi zawieszony został żeliwny, masywny łańcuch. Dratowski pomnik stanął w pobliżu prawosławnej cerkwi, nieopodal jeziora" - czytamy na stronie Urzędu Gminy Ludwin.

Niedzielna uroczystość rozpoczęła się od przemarszu pocztów sztandarowych, przedstawicieli Gminy Ludwin, Straży Pożarnej i mieszkańców pod pomnik. Następnie młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dratowie przedstawiła rys historyczny powstania pomnika. W dalszej części Pan Wójt Andrzej Chabros powitał wszystkich przybyłych na uroczystość, a Proboszcz Parafii Rogóźno ksiądz Waldemar Taracha dokonał poświęcenia pomnika. Część oficjalna zakończyła się złożeniem kwiatów przez przedstawicieli władz lokalnych oraz instytucji m.in. szkół z terenu naszej Gminy.

Po uroczystości można było jeszcze obejrzeć prezentację w wykonaniu Stowarzyszenia Historycznego im. 8 Pułku Piechoty Legionów z Kocka (m.in. ćwiczenia musztry, taniec z szablami kozackimi i pokaz historycznych mundurów) oraz spróbować pysznej grochówki.

Dziękujemy uczniom naszej szkoły, którzy nieśli poczet sztandarowy, za godne jej reprezentowanie.

Zawody-tenis stołowy - 09.10.2018r.

Dnia 09.10.2018r. w Spiczynie odbyły się Igrzyska Dzieci w tenisie stołowym indywidualnym na etapie powiatowym. Do tego etapu ze szczebla gminnego awansowała uczennica naszej szkoły Aleksandra Kurlak z klasy VI. Po rozegraniu turnieju Ola zajęła V miejsce w powiecie.

Gratulujemy!!!

List Lubelskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 10.10.2018r.

10 października 2018

Szanowni Państwo
Nauczyciele, Wychowawcy,
Dyrektorzy szkół i placówek,
Rodzice, Uczniowie,
Przedstawiciele organów prowadzących,
Pracownicy oświaty
województwa lubelskiego

14 października w uroczystej atmosferze świętujemy Dzień Edukacji Narodowej upamiętniający rocznicę ustanowienia przez Sejm w 1773 roku pierwszej zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, instytucji oświaty publicznej. Z dumą należy podkreślić, że Polska stała się wówczas pionierem w tworzeniu powszechnego systemu kształcenia, a podjęte przez Komisję Edukacji Narodowej reformy - podstawą nowoczesnej edukacji. Dzięki tej inicjatywie w zniewalanej przez ościenne mocarstwa Rzeczypospolitej nie zabrakło intelektualnych elit, które przez lata zaborów podtrzymywały w kolejnych pokoleniach nieodparte pragnienie wolności.

Do tego dziedzictwa odwołujemy się co roku obchodząc uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Tegoroczne święto przeżywamy jednak w sposób szczególny - przypada ono w roku 100. lecia niepodległości naszej Ojczyzny i jest wspaniałą okazją, aby podziękować wszystkim, którzy wspólnie tworzą teraźniejszość polskiej szkoły i przyszłość naszego kraju. Tak, jak w czasach Komisji Edukacji Narodowej a później w trudnych latach odtwarzania naszej państwowości, również dzisiaj edukacja jest wspólnym dobrem a dbałość o jakość kształcenia i wychowania młodego pokolenia - dążeniem całego oświatowego środowiska i priorytetem wszystkich instytucji odpowiedzialnych za jej rozwój.

Proces kształcenia i wychowania jest zadaniem trudnym i wymagającym - z najwyższym szacunkiem odnoszę się do nauczycielskiego profesjonalizmu i odpowiedzialności, doceniam zaangażowanie i wysiłek konieczny do realizowania wszystkich edukacyjnych wyzwań. Jestem przekonana, że budowanie autorytetu zawodu nauczyciela to nie tylko konieczne legislacyjne inicjatywy, ale przede wszystkim efekt zaangażowania i wysiłku pedagogów. Proszę Państwa o przyjęcie z okazji naszego wspólnego święta podziękowania za codzienny trud dydaktyczno-wychowawczych działań, kształtowanie patriotycznych i społecznych postaw, wskazywanie wartości budujących wspólnotę ludzi pamiętających o dorobku poprzednich pokoleń i pozwalających podejmować wyzwania przyszłości. Życzę, aby niełatwa misja Nauczyciela, Pedagoga i Wychowawcy przyniosła pożądane efekty, radość i satysfakcję a także świadomość, że budują Państwo fundamenty pomyślnej przyszłości. Serdecznie gratuluję wszystkim osobom odznaczonym i nagrodzonym; cieszę się z Państwem, że tak trudna i wymagająca dużego oddania praca została dostrzeżona i uhonorowana. Serdecznie pozdrawiam emerytowanych nauczycieli i dyrektorów, którzy przez lata służyli uczniom, rodzicom i środowisku lokalnemu swoim wysiłkiem i zaangażowaniem. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę dobrego zdrowia i pozostawania we wdzięcznej pamięci byłych współpracowników, a przede wszystkim - pokoleń uczniów, dla których byliście Państwo przewodnikami na edukacyjnej drodze.

Obecnie oświata stoi przed poważnymi wyzwaniami dyktowanymi przez przede wszystkim przez niekorzystne procesy demograficzne i wynikające z nich konieczne zmiany struktury kształcenia. Wyrazy uznania kieruję do wszystkich organów prowadzących oraz instytucji wspierających szkoły, które traktują edukację za priorytet i dziękuję im za poszukiwanie oraz uruchamianie mechanizmów łagodzących skutki systematycznego zmniejszania się liczby uczniów. Dziękuję za zapewnianie coraz lepszych warunków nauczania, za współdziałanie z resortem edukacji, organem nadzoru pedagogicznego i organami szkoły we wprowadzaniu koniecznych zmian; szczególnie w dniu naszego wspólnego święta warto podkreślić, że tylko pełna zrozumienia swoich ról i zadań współpraca wszystkich wymienionych podmiotów jest gwarancją odpowiedniego wykształcenia i wychowania kolejnych pokoleń Polaków.

Życzliwe pozdrowienia kieruję do Rodziców; dziękując Państwu za wysiłek wspierania dzieci w ich edukacyjnym rozwoju zwracam się z prośbą o stałą współpracę ze szkołą i aktywne uczestnictwo w pracach jej ważnego organu - Radzie Rodziców. Jestem przekonana, że wspólne działania przełożą się na sukcesy uczniów i przyniosą Państwu satysfakcję.

Z wdzięcznością zwracam się do uczniów, którzy są głównym podmiotem systemu edukacji. Wielokrotnie byłam świadkiem waszych edukacyjnych, artystycznych i sportowych osiągnięć, wielu z Was z sukcesem reprezentuje swoją szkołę, nasz region i Polskę w licznych konkursach, międzynarodowych projektach i akcjach charytatywnych. Jestem dumna z efektów Waszej pracy i życzę, abyście potrafili dostrzec w szkole szansę na realizację własnych celów i marzeń. Niech wizja ich spełnienia daje Wam chęć i siłę do dalszego edukacyjnego wysiłku a szkoła i rodzina - wsparcie w pokonywaniu trudności, które zawsze będą się pojawiać.

Wszystkim pracownikom i przyjaciołom oświaty składam najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Dzień Edukacji Narodowej obchodzony w roku 100. lecia Niepodległej będzie ważnym dla wszystkich pokoleń Polaków świętem wspólnoty ludzi, których dzisiejsza praca buduje dobrą przyszłość.

Z wyrazami szacunku

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym- 11.10.2018r.

W dniu 11.10.2018r. w Spiczynie na szczeblu powiatowym odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym indywidualnym. Naszą szkolę reprezentowalo dwoje uczniów: Martyna Brzyska - klasa VII i Kacper Brzyski - klasa VIII. Po rozegraniu zawodów systemem do dwóch przegranych Martyna zajęła VII miejsce a Kacper miejsce IV. Wygrana Kacpra spowodowała awans do zawodów na szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

List Minister Edukacji Narodowej do Kuratorów Oświaty ws. ubezpieczenia NNW dzieci - 01.10.2018r.

Szanowni Państwo,
w związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami, uprzejmie przypominam, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia.

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

Mając na względzie powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o przypomnienie i upowszechnienie ww. treści wśród szkół i placówek oświatowych na terenie Państwa województwa.

Przyczynić się to powinno do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości na gruncie dobrowolnych ubezpieczeń zawieranych w szkołach i placówkach oświatowych.

Z poważaniem
Z upoważnienia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Marzena Machałek
Sekretarz Stanu

„Młodzi, wolni, przedsiębiorczy” - 09.10.2018r.

"Młodzi, wolni, przedsiębiorczy" NBP

Od 01.10.2018r. do 31.12.2018r. nasza szkoła realizuje wraz z Narodowym Bankiem Polskim projekt pt. „Młodzi, wolni, przedsiębiorczy”. Główny cel projektu to popularyzacja największych polskich osiągnięć ekonomicznych, przejawów przedsiębiorczości wśród Polaków oraz innowacyjnych rozwiązań i osiągnięć po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ramach wyżej opisanego projektu 09.10.2018r. uczniowie klasy VII i VIII obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Reforma Grabskiego”. Prezentacja przypomniała uczniom treści związane z wprowadzoną 1 kwietnia 1924 roku reformą monetarną w Rzeczpospolitej, zmierzającą do zwalczenia hiperinflacji. Po odzyskaniu niepodległości na terytorium II Rzeczypospolitej funkcjonowały cztery waluty, reforma wprowadziła jedną walutę markę polską.

Dzień Głosnego Czytania - 04.10.2018r.

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, które co roku przypada 29 września, uczennice ósmej klasy czytały głośno przedszkolakom i uczniom klas I-V wiersze Jana Brzechwy, a pozostałym uczniom fragment „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

Pamiętajmy, że czytanie stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. A zatem czytajmy, bo jak powiedział Umberto Eco "Kto czyta książki, żyje podwójnie".

Realizacja programu „Aktywna Tablica"

Nasza szkoła realizuje program „Aktywna Tablica”. Dzięki udziałowi w programie doposażyliśmy nasze sale w tablice interaktywne. Tablica interaktywna wraz z projektorem pozwala nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najbardziej naturalnych dla uczniów programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych. Dzięki tak poprowadzonej lekcji uczniowie są bardziej kreatywni, a wykorzystywanie programów, gier edukacyjnych i ćwiczeń interaktywnych sprawia, że uczniowie bardziej angażują się w lekcję.

Teatrzyk "Lusterko" - 03.10.2018 r.

3 października 2018r. uczniowie naszej szkoły obejrzeli przedstawienie teatralne pt. "Lusterko". Było to przedstawienie interaktywne – dzieci brały w nim czynny udział. Rozmawiały o emocjach oraz o tym, jak inni ludzie mogą odbierać nasze zachowanie. Wróżka Lusterko pokazała również dzieciom, jak pomóc komuś w trudnych sytuacjach.

Dzień Chopaka - 01.10.2018r.

Z okazji Dnia Chłopaka 01.10.2018r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Najpierw na parkiecie sali gimnastycznej bawiły się dzieci z oddziału przedszkolnego i klas 0-III, następnie swoją zabawę rozpoczęli uczniowie klas starszych (IV-VIII). O oprawę muzyczną zadbali chłopcy z klasy VIII.

Na zajęciach z wychowawcą w poszczególnych klasach dziewczęta zadbały o drobne upominki dla swoich kolegów. Widać było, że chłopcy byli wdzięczni dziewczynom za pamięć o ich święcie i za prezenty. Czekamy na kolejne tak miłe świętowanie Dnia Chłopaka już za rok.

Festyn rodzinny "Pożegnanie lata" - 30.09.2018r.

30 września w promieniach jesiennego słońca żegnaliśmy tegoroczne, bardzo dla nas łaskawe lato. Na nowym boisku szkolnym zgromadziła się społeczność szkolna i rodzice. Wśród zaproszonych gości obecny był Wójt Gminy Ludwin- Pan Andrzej Chabros, Sekretarz Gminy Ludwin- Pan Szymon Czech, proboszcz parafii Rogóźno - ksiądz Waldemar Taracha, Przewodniczący Rady Gminy Ludwin- Pan Wojciech Szymański, Zastępca Przewodniczącego Gminy Ludwin - Pani Małgorzata Wiączek, radni oraz sołtysi okolicznych wsi. Na pożegnanie lata przygotowaliśmy wiele atrakcji. I tak klasa V zaprezentowała inscenizację "Bajki o rybaku i rybce", przedszkolaki zaśpiewały piosenkę pt. "Kolorowe liście", uczeń klasy IV Piotr Kuśmierz wykonał trzy utwory muzyczne na instrumentach klawiszowych i na flecie. Swoimi umiejętnościami aktorskimi pochwalili się również rodzice zrzeszeni w Stowarzyszeniu na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piasecznie "Skrzydła". Rozbawili nas do łez swoją wersją "Kopciuszka". Po części artystycznej głos zabrał Pan Wójt, który wyraził wdzięczność zaangażowanym w organizację festynu. Złożył też obietnicę budowy sali sportowej.

Pani Dyrektor Elżbieta Wróbel podziękowała Radzie Rodziców za przygotowanie kiermaszu ciast i poczęstunku, który składał się z owoców oraz z przepysznego smalcu i ogórków kiszonych. Państwo Marcelina i Piotr Dudowie oraz Państwo Małgorzata i Grzegorz Wiączkowie zasponsorowali kiełbasę na ognisko. Natomiast Pan Wójt ufundował dzieciom batoniki i soki. Podczas festynu odbyła się zainicjowana przez Stowarzyszenie "Skrzydła" licytacja koszulki sportowej z podpisami piłkarek "Górnika Łęczna" oraz albumu z autografem Beaty Kozidrak.

Tradycyjnie już największą atrakcją okazał się dmuchany zamek i bańki mydlane. Oblegane było również ognisko, przy którym można było upiec kiełbasę. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił Pan Marek Wąsik, który inicjował zabawę taneczną na scenie i wokół niej.

Po raz kolejny okazało się, że wspólna zabawa najlepiej łączy pokolenia.

Jesienny Rajd Rowerowy "Nałęcz" - 26.09.2018r.

W środę 26 września 2018 roku uczniowie klas V i VI wraz z opiekunami wzięli udział w kolejnej edycji Jesiennego Rajdu Rowerowego "Nałęcz" w Poleskim Parku Narodowym. Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem " TO NIE RAJD, TO ROWEROWE PODCHODY PRZYRODY".

Przed wyruszeniem w trasę uczniowie i opiekunowie zostali zaopatrzeni w szelki odblaskowe, znaczki okolicznościowe, mapę z zaznaczoną trasą przejazdu i kartami pracy. W wyznaczonych punktach kontrolnych uczniowie mieli wykazać się sprawnością fizyczną, wiedzą o Poleskim Parku Narodowym oraz ogólną wiedzą z biologii. Wszyscy uczniowie byli bardzo zaangażowani w szukanie i rozwiązywanie zagadek oraz brali chętnie udział w konkurencjach sportowych.

Nie obyło się bez drobnych niespodzianek, kilka razy spadł łańcuch, w niektórych miejscach było ogromne błoto. Mimo kilku drobnych utrudnień wszyscy uczniowie dotarli na metę, gdzie czekał na wszystkich poczęstunek oraz nagrody.

Dożynki Gminno-Powiatowe - 09.09.2018r.

9 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły, wraz z rodzicami oraz opiekunami, uczestniczyli w Dożynkach Gminno-Powiatowych 2018. Tym razem gospodarzem powiatowego święta plonów był Ludwin. Dożynki rozpoczęły sie przemarszem orszaku złożonego z przedstawicieli gmin, powiatu, szkół, rad sołeckich, stowarzyszeń, kół gospodyń, straży, chóru, orkiestry, licznie zgromadzonych mieszkańców okolicznych miejscowości. Pochód udał sie na plac dożynkowy tuż za Urzędem Gminy. Tam kolejno wygłaszane były powitania i mowy, w trakcie których podziękowano rolnikom za ich codzienny trud, umiłowanie ziemi, polską gościnność oraz przywiązanie i wierność tradycji.

Mieszkańcy gminy oraz goście mogli w czasie trwania uroczystości podziwiać piękne, pomysłowe wieńce dożynkowe oraz zapoznać się z kulturą ludową, prezentowaną przez lokalne zespoły muzyczne i śpiewacze. Niezykle ciekawie wypadły stoiska z rodzimymi produktami, zarówno spożywczymi, jak i będącymi efektem pracy twórców ludowych. Uroczystości zakończyły się późnym wieczorem.

Dziękujemy uczniom naszej szkoły za obecność i godne jej reprezentowanie.

Narodowe Czytanie 2018 w naszej szkole!

W tym roku czytamy fragmenty "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Niewiele brakowało, a stałby sie polskim noblistą w dziedzinie literatury. Nagroda nie została mu przyznana, ale pozostała sława jednego z największych powieściopisarzy, patrioty, społecznika, niepoprawnego romantyka, którego udziałem stała sie bieda, choroba i inne przeciwności losu.

Związany z Nałęczowem, gdzie otrzymał posadę, też zaprzyjaźnił się z Bolesławem Prusem, ale i poznał przyszłą żonę - Oktawię Rodkiewiczową.

Dzięki sławie uzyskał przywilej zamieszkania na Zamku Królewskim w Warszawie. W dniu jego pogrzebu żegnały go tysiące warszawiaków słowami Wacława Sieroszewskiego: "Gdy mówił, cały naród w cichym skupieniu słuchał słów jego".

Pamiętamy o ważnych wydarzeniach historycznych

Nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, jego śmierci"

[Jan Paweł Wielki]

Pamiętamy o ważnych wydarzeniach historycznych: o 79 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, która pochłonęła miliony istnień,o 79 rocznicy agresji ZSRR na Polskę czyli zbrojnej napaści w ramach działań kampanii wrześniowej oraz o rocznicy urodzin Danuty Siedzikówny ps."Inka" - sanitariuszce żołnierzy wyklętych (ur. 3 września 1928 roku). Została ona skazana na śmierć za działaność antykomunistyczną, egzekucji dokonano 28 sierpnia 1966 roku. 18-letnią "Inkę" rozstrzelano.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - 03.09.2018r.

Dnia 3 września 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019. Po mszy świętej, korzystając z pięknej pogody, spotkaliśmy się na boisku szkolnym. Pani Dyrektor powitała dzieci, rodziców, wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz gości, wśród których był Wójt Gminy Ludwin Pan Andrzej Chabros oraz Sekretarz Gminy Pan Szymon Czech. Włodarz naszej gminy szczególnie ciepłe słowa skierował do najmłodszych, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi szkoły oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w remont szkoły. Pani Dyrektor Elżbieta Wróbel dołączyła się do podziękowań. Życzyła wszystkim zebranym zdrowia oraz zapału do pracy, a także radości, którą przynosi każdy nowy dzień. Ostatnim i tradycyjnym elementem uroczystości było spotkanie w salach lekcyjnych, podczas którego wychowawcy klas zapoznali uczniów z planem lekcji, a także omówili najważniejsze sprawy bieżące.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
3 września (poniedziałek) o godzinie 9.00 w szkole.
O godzinie 8.00 w kościele w Rogóźnie zostanie odprawiona msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego.
Serdecznie zapraszamy Rodziców ze swoimi dziećmi.

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.

Podstawa prawna:
– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r. (woj.lubelskie)

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Egzamin ósmoklasisty język polski
15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
godz. 9:00

matematyka
16 kwietnia 2019 r. (wtorek)
godz. 9:00

język obcy nowożytny
17 kwietnia 2019 r. (środa)
godz. 9:00

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Warszawa, 29 sierpnia 2018 roku

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie,

przed nami nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolejnym etapem zaplanowanych zmian w polskiej edukacji. Pozwólcie Państwo, że przywołam najważniejsze projekty, które uczynią szkołę lepszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną. Zmieniamy szkołę po to, aby każdy uczeń, bez względu na to, skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dostęp do dobrej edukacji.

Nadchodzący rok szkolny przypada w szczególnym momencie - 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiem, że wiele szkół i placówek oświatowych włączy się we wspólne świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Cieszę się, że 257 z nich skorzysta z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu "Godność, Wolność, Niepodległość". Dziękuję za aktywny udział w tym projekcie i propozycje ciekawych akcji.

W tym roku szkolnym kładziemy szczególny nacisk na dalsze wdrażanie nowej podstawy programowej oraz zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego, tak aby szkoły i placówki lepiej odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Równocześnie dzięki programowi "Aktywna tablica" będziemy rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli. Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy we wszystkich szkołach w Polsce podłączyć szerokopasmowy internet. Dzięki staraniom MEN szkoły w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będą mogły korzystać z dostępu do internetu bezpłatnie przez 10 lat.

Cieszę się, że w ostatnim czasie tak wielu rodziców i opiekunów skorzystało z rządowego programu "Dobry Start", który obok "Rodziny 500+" jest rzeczywistym wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwą inwestycją w edukację młodego pokolenia.

Przypomnę również, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ostatniej klasy gimnazjum na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dalej będą one finansowane z budżetu państwa.

Rodzice są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej. Państwa zaangażowanie jest istotnym wsparciem dla nauczycieli oraz dyrektorów. Rozpoczynający się rok szkolny to czas nowych zadań i obowiązków. To jednocześnie możliwość, aby w większym włączyć się w życie szkoły. Gorąco do tego zachęcam. Bez wzajemnej współpracy szkoła nie może sprawnie funkcjonować i w pełni realizować swoich zadań edukacyjno-wychowawczych.

W prawie oświatowym potwierdziliśmy wysoki status obecności rodziców w szkole i zwiększyliśmy ich wpływ na funkcjonowanie placówki. Szczególne kompetencje zostały przyznane radzie rodziców, która - w porozumieniu z radą pedagogiczną - uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki edukacyjnej. Rada opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora, a także uchwały dotyczące prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Chcąc przybliżyć sposób działania rad rodziców, przygotowaliśmy specjalny poradnik "Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania". Mam nadzieję, że zawarte w nim informacje i wskazówki będą dla Państwa pomocne. Jestem przekonana, że pozwolą one w pełni korzystać z kompetencji, jakie gwarantuje zmienione Prawo oświatowe. Poradnik został przekazany za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie Państwa. Dostępny jest on również na stronie internetowej www.men.gov.pl

W szczególny sposób pragnę zwrócić się do tych z Państwa, których dzieci będą ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej na rok szkolnych 2019/2020. Już dziś mogę zapewnić, że szkoły przygotują odpowiednią liczbę miejsc dla wszystkich absolwentów. We wrześniu rozpoczniemy kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zamieszczony zostanie informator oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony rodziców i uczniów, przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, a także przedstawiciele lokalnych samorządów. We wszystkich kuratoriach od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Zachęcam również do kontaktu z lokalnymi samorządami, które również przygotowują się do przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Pragnę również podkreślić, że dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są szczególną troską i wsparciem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zadbaliśmy o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia z niepełnosprawnością do grupy rówieśniczej. Uczeń z niepełnosprawnością powinien uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami. Szkoła ma obowiązek to zapewnić. W przypadku dodatkowych pytań mogą Państwo korzystać ze wsparcia wizytatorów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy zostali powołani we wszystkich kuratoriach oświaty. Do dyspozycji jest także udostępniony przez ministerstwo adres mailowy edukacjawlaczajaca@men.gov.pl

Warto zaznaczyć, że na ustalenie procesu edukacyjnego dziecka szczególnie istotny wpływ mają rodzice. Dyrektor szkoły ma obowiązek skutecznego zawiadomienia Państwa o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów, który decyduje o sposobie realizacji procesu edukacyjnego ucznia z niepełnosprawnością. Uczestniczenie rodziców w takim zespole jest konieczne. To Państwo jako rodzice najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą jakie są jego potrzeby.

Jestem przekonana, że dzięki tym rozwiązaniom każdy uczeń będzie miał zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Jeżeli mają Państwa zastrzeżenia, bądź wątpliwości odnośnie rozwiązań zaproponowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z kuratorem oświaty.

Składam serdeczne życzenia pomyślnego roku, dobrej, owocnej współpracy ze szkołą, a także sukcesów edukacyjnych Państwa dzieci.

Wierzę, że czas pobytu w szkole będzie dla każdego ucznia pełen pozytywnych doświadczeń, związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i kształtowaniem postaw.

Z wyrazami szacunku
Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska

Wydarzenia w roku szkolnym 2017/2018

Aby poczytać o wydarzeniach w naszej szkole w ubiegłych latach wejdź w zakładkę Archiwum/Wydarzenia z lat ubiegłych.

Przejdź do Archiwum

//