Dokumenty szkolne do pobraniaStatut
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
Statut
Rekrutacja do klasy I
Załącznik nr 1 (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w roku szkolnym 2018/2019
Załącznik nr 1
Rekrutacja do klasy I
Załącznik nr 2 (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w roku szkolnym 2018/2019
Załącznik nr 2
Rekrutacja do klasy I
Załącznik nr 3 (potwierdzenie woli) do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w roku szkolnym 2018/2019
Załącznik nr 3
Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w roku szkolnym 2017/2018
Wniosek
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w roku szkolnym 2017/2018
Wniosek
Wyprawka szkolna
Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników
Wniosek
Koncepcja Pracy Szkoły
Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Piasecznie
Koncepcja
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
na lata 2017-2018
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Wyprawka dla 3, 4 i 5-latków
Przedszkola Publicznego w Piasecznie na rok szkolny 2017/2018
WyprawkaUchwały i zarządzenia dotyczące nowego ustroju szkolnego

Zarządzenie Wójta Gminy Ludwin Nr 308/2017 z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
Nr 308/2017
Zarządzenie Wójta Gminy Ludwin Nr 307/2017 z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
Nr 307/2017
Uchwała Rady Gminy Ludwin Nr XXIV/132/2017
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ludwin
Nr XXIV/132/2017
Uchwała Rady Gminy Ludwin Nr XXIV/133/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Nr XXIV/133/2017
Uchwała Rady Gminy Ludwin Nr XXIV/138/2017
w sprawie uchwalenia kryteriów lokalnych rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ludwin
Nr XXIV/138/2017
Uchwała Rady Gminy Ludwin Nr XXIV/139/2017
w sprawie uchwalenia kryteriów lokalnych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ludwin
Nr XXIV/139/2017Procedury obowiązujące w naszej szkole