Materiały dla uczniów naszej szkoły
do pobrania i samodzielnego rozwiązania w czasie zawieszenia zajęć w szkole:


Wychowanie fizyczne, EDB i Doradztwo zawodowe

Uwaga! Nowe materiały 23.03.2020r.
Zajęcia Wychowania fizycznego, Edukacji dla bezpieczeństwa (kl.VIII) i Doradztwa zawodowego (kl.VII-VIII)

POBIERZ WF, EDB i DZ


Klasa VIII

JĘZYK POLSKI

POBIERZ Test do rodziału 1
POBIERZ Test do rozdziału 2
POBIERZ Test do rozdziału 3
POBIERZ Test do rodziału 4
POBIERZ Test do rodziału 5

MATEMATYKA

POBIERZ Arkusz egzaminacyjny nr 2
POBIERZ Arkusz egzaminacyjny nr 3
POBIERZ Arkusz egzaminacyjny nr 4
POBIERZ Arkusz egzaminacyjny nr 5
POBIERZ Arkusz egzaminacyjny nr 6

JEZYK ANGIELSKI

POBIERZ Nagrania do arkusza
POBIERZ Arkusz egzaminacyjny

HISTORIA

POBIERZ Zadanie

BIOLOGIA

Utrwalamy wiadomości o zależnościach pokarmowych w ekosystemach polnych.
Zadanie do wykonania w zeszycie przedmiotowym: Ułóż następujące organizmy w sieć pokarmową: krogulec, lis, myszołów, pustułka, rudzik, kuropatwa, bażant, dzik, stonka, mysz, ziemniak, pszenica. Dla ułatwienia patrz na rysunek w zeszycie ćwiczeń s.73.
Klasa VII

JĘZYK POLSKI

POBIERZ Rozdział 1
POBIERZ Rozdział 2
POBIERZ Rozdział 3
POBIERZ Rozdział 4

POBIERZ Kartkówka Opowieść wigilijna
POBIERZ Kartkówka Fraszki

Zgodnie z kolejnością lektur podaną na początku roku czytacie też "Świteziankę", a potem "Krzyżaków".

JEZYK ANGIELSKI

POBIERZ Nagrania do arkusza
POBIERZ Arkusz egzaminacyjny nr 1

GEOGRAFIA

Rozmieszczenie ludności Polski i jego przyczyny-powtórzenie materiału. Opracowany temat otrzymaliście przez komunikator.

HISTORIA

POBIERZ Zadanie

BIOLOGIA

Wymień rodzaje odruchów, omów rolę odruchów warunkowych w życiu człowieka, podaj trzy przykłady odruchów bezwarunkowych i trzy przykłady odruchów warunkowych, innych niż poznane na lekcji lub w podręczniku.
Zadanie wykonaj w zeszycie przedmiotowym.


Klasa VI

JEZYK ANGIELSKI

U góry arkusza znajdziesz adres strony i kod potrzebny do wysłuchania nagrań.

Oprócz prezentowanych niżej zadań dodatkowo przypominij sobie całą tabelę z książki - trzy formy czasowników.

POBIERZ Arkusz egzaminacyjny nr 3

GEOGRAFIA

-Współrzędne geograficzne- utrwalanie. Opracowany temat z ćwiczeniami otrzymaliście przez komunikator.
-Stolice Europy-państwa i ich stolice. Film oraz ćwiczenia interaktywne otrzymaliście przez komunikator.

HISTORIA

POBIERZ Zadanie

BIOLOGIA

Utrwalenie wiadomości o kręgowcach zmiennocieplnych (ryby, płazy, gady). Przerysuj do zeszytu i uzupełnij 2 tabele - zadanie 13 i 14 strona 116 z podręcznika. Uzupełnienie polega na wstawianiu znaku "X" lub pojedynczych wyrazów. Wszystkie niezbędne wiadomości znajdziesz w Podsumowaniu str. 112 - 114 podręcznik.


Klasa V

JĘZYK POLSKI

-utrwalić poznane mity,
-powtórzyć zasady pisowni: rz,ż,ch,h,ó,u
- lektura do przeczytania "Katarynka"

POBIERZ Rozdział 3
POBIERZ Rozdział 4
POBIERZ Rozdział 5

JĘZYK ANGIELSKI

-utrwalanie słownictwa Unit 6, quizlet
-Past Simple, ćwiczenia utrwalające oraz film otrzymaliscie przez komunikator

GEOGRAFIA

-Kontynenty na Ziemi, opracowany temat z ćwiczeniami otrzymaliście przez komunikator

MATEMATYKA

- utrwalanie działań na ułamkach dziesiątnych, zadania udostępnione przez komunikator

HISTORIA

POBIERZ Zadanie

-Początki państwa polskiego. Chrzest Polski. Opracowany temat z ćwiczeniami otrzymaliście przez komunikator.

BIOLOGIA

Podziel wszystkie tkanki na martwe i żywe z uwzględnieniem do jakiego rodzaju tkanek należą.
Zadanie wykonaj w zeszycie w postaci tabeli.


Klasa IV

MATEMATYKA

Oprócz prezentowanych niżej zadań przypominacie sobie dokładnie całą tabliczkę mnożenia w zakresie 100.

POBIERZ Działania pisemne
POBIERZ Ułamki zwykłe

JEZYK ANGIELSKI

POBIERZ Czasowniki "to be" i "to have got" - powtórzenie

HISTORIA

POBIERZ Zadanie

PRZYRODA

Opisz ukształtowanie terenu w twojej okolicy. Jakie formy terenu w niej występują.
Zadanie zrób w zeszycie przedmiotowym.


Klasa III

JEZYK ANGIELSKI

Utrwalanie słownictwa unit 4 i 5- quizlet


Klasa II

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Utrwalanie dodawania i odejmowania.
Utrwalanie tabliczki mnożenia i dzielenia do 30 oraz mnożenia do 50.
Podane przez komunikator ćwiczenia interaktywne.

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Codzienne czytanie oraz przepisywanie krótkich fragmentów teksu w ramach utrwalania i doskonalenia umiejętności pisania.
Czytanie zapowiedzianej lektury "Afryka Kazika".
Podane przez komunikator ćwiczenia interaktywne.

JEZYK ANGIELSKI

Utrwalanie słownictwa unit 4 - quizlet oraz podane przez komunikator ćwiczenia interaktywne.


Oddział Przedszkolny

POBIERZ Czytanki
POBIERZ Gra w kamienie
POBIERZ Sylaby