Wstepne wyniki egzaminu ósmoklasisty

W tym roku w związku z epidemią Covid-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Prace ósmoklasistów zostały sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostały ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznali uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. W dniu ogłoszenia wyników ósmoklasista może wstępnie oszacować swoje szanse. Egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać. Nie jest określona minimalna ilość punktów, jaką trzeba zdobyć. Jest to jednak egzamin obowiązkowy, aby ukończyć szkołę podstawową.

Wyniki - podobnie jak w ubiegłych latach - można sprawdzić w internecie na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Zostały one opublikowane 2 lipca 2021 roku w systemie ZIU (SIOEO) od godziny 10. Uczniowie logują się do systemu za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia. To właśnie tam znajdą się wyniki z poszczególnych egzaminów.

Czekamy z niecierpliwością na wyniki poszczególnych szkół. Centralna Komisja Edukacyjna podała wstępne wyniki ogólnopolskie, w powiatach i gminach. Z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 60% (wynik ogólnopolski), 65% (w powiecie łęczyńskim) oraz 61% (Gmina Ludwin). Z matematyki wyniki te wynoszą odpowiednio: 47% (ogólnopolskie), 45% (powiat), 45% (gmina), a z języka angielskiego: 66% (ogólnopolskie), 60% (powiat), 56% (gmina).

Życzenia na zakończenie roku szkolnego

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021
wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Szkół oraz Rodzicom
składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę.

Życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Uczniom gratulujemy osiągniętych wyników, dziękujemy za pragnienie zdobywania wiedzy,
dążenia do poszerzania horyzontów i za dbałość o dobre imię szkoły.
Życzymy zasłużonego, bezpiecznego i udanego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Wójt Gminy Ludwin Andrzej Chabros
Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Szymański

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W piątek 25 czerwca 2021 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021 zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, według harmonogramu podanego przez wychowawców grup.

Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach lekcyjnych. Ze względu na reżim sanitarny rodzice, którzy przybyli ze swoimi dziećmi, nie mogli niestety wejść do sal.

Uczniowie otrzymali świadectwa, nagrody książkowe, dyplomy, podziękowania. Ci, którzy mogli pochwalić się najwyższymi wynikami w nauce albo osiągnięciami sportowymi, otrzymali Stypendia Wójta Gminy Ludwin. W tym roku byli to: Oliwier Harasim z kl. III, Maja Kasprzyk z kl. IV, Magdalena Jedut, Małgorzata Ozga i Zuzanna Zbaraszczuk z kl. V, Julia Pytka z kl. VI, Adrianna Ścierka i Zuzanna Wielgosz z kl. VII oraz Julia Jedut, Aleksandra Kurlak i Jakub Pytka z kl. VIII.

Rok szkolny można uznać za zakończony. Dla wielu uczniów był on trudny, dla innych pełen wyzwań i sukcesów oraz nowych doświadczeń.

Wam wszystkim życzymy udanych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody, abyście w trakcie ich trwania nabrali siły i energii na nadchodzący rok szkolny.Pamiętajcie jednak, żeby trwające wakacje były bezpieczne! Bawcie się dobrze, odpoczywajcie, ale dbajcie też o swoje i innych bezpieczeństwo. Unikajcie ryzykownych zachowań nad wodą i w nieznanym towarzystwie - uważajcie, aby nie stać się ofiarą niebezpiecznych skoków do wody, kradzieży, środków odurzających, werbunku do sekt albo "złego dotyku".

Następny dzwonek dopiero we wrześniu! DO ZOBACZENIA!

Egzamin na kartę rowerową.

W naszej szkole co roku organizowany jest egzamin na kartę rowerową.

Uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową posiada: nauczyciel, który odbył specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator albo instruktor. W naszej szkole jest to odpowiednio przeszkolony nauczyciel techniki.

W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zawarte są treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej. Minimalny wiek do uzyskania karty rowerowej to 10 lat. W przypadku uczniów szkoły podstawowej zajęcia są prowadzone w ramach zajęć szkolnych. W bieżącym roku szkolnym swoje pierwsze prawo jazdy otrzymali uczniowie klasy V, którzy zdali egzamin teoretyczny (test) oraz praktyczny na placu manewrowym.

Dlaczego warto mieć kartę rowerową?
Warto wiedzieć, że 30 marca 2021 r. weszła w życie nowelizacja o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jej celem było usunięcie wątpliwości związanych z wykorzystywaniem hulajnóg i innych pojazdów, które za sprawą napędu pozwalają rozwinąć całkiem dużą prędkość. Ustawa uregulowała status prawny hulajnóg elektrycznych i tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO) - są nimi m.in. segwaye lub deskorolki elektryczne. Kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Jeżeli takiej drogi nie ma, to w wyjątkowych przypadkach może poruszać się po chodniku, tyle że wymogi to: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Wprowadzono też istotne zmiany w kwestii uprawnień - poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji - również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pod opieką dorosłego mogą jeździć na hulajnodze w strefie zamieszkania. Nastolatki mogą jeździć na hulajnogach i na elektrycznych deskorolkach, ale muszą mieć kartę rowerową.

Dzień Dziecka w naszej szkole

We wtorek 1 czerwca 2021 roku mieliśmy zaszczyt gościć strażaków z OSP KSRG Rogóźno i OSP Piaseczno.

W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru, burzy oraz wypadku, dzieci dowiedziały się, w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych i innych zdarzeń. Dzieci mogły zobaczyć na żywo jak wygląda uzbrojony strażak, mogły przymierzyć prawdziwy strażacki hełm oraz wziąć udział w zabawie lania wody ze strażackiego węża do celu.

Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, którym przyjechali strażacy. Zwiedzanie wozu dało najwięcej szczęścia i uśmiechu na twarzy. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Wykazały przy tym ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę.

BARDZO DZIĘKUJEMY STRAŻAKOM ZA BEZINTERESOWNE POŚWIĘCENIE NAM SWOJEGO CZASU!

Na Facebook'u naszej szkoły można obejrzeć liczne zdjęcia z tego wydarzenia.

Sukcesy naszych uczniów w konkursach z jezyka angielskiego

W maju odbyły się dwa konkursy języka angielskiego: dla klas VII-VIII piąta edycja Powiatowego Konkursu o tytuł Mistrza Rozumienia Tekstu Pisanego w Języku Angielskim (czytanie ze zrozumieniem) "Master of Reading ", a dla klas V-VI pierwsza edycja Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego "English Challenge".

Organizatorem konkursu "Master of Reading" jest Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Puchaczowie. Patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Puchaczów Pan Adam Grzesiuk oraz Starosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Krzysztof Niewiadomski. W konkursie wzięło udział ponad 100 uczniów ze szkół naszego powiatu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Głębokiem, Szkoła Podstawowa w Cycowie- Zespół Szkół z Oddziałami integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Piasecznie, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Puchaczowie.

1. miejsce w kategorii Szkoły Podstawowe uzyskał nasz wspaniały ósmoklasista JAKUB PYTKA. W konkursie znakomicie zaprezentowali się również: Dominika Gzik, Oskar Lisowski, Aleksandra Staniak, Adrianna Ścierka, Julia Świrska, Zuzanna Wielgosz.

Konkurs "English Challenge" jest natomiast organizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Biała Podlaska i JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach.

Do finału konkursu zakwalifikowała się szóstka uczniów naszej szkoły: Kaja Nowak, Julia Pytka, Martyna Staniak, Blanka Zakostowicz, Mateusz Brzezina i Piotr Kuśmierz. W finale wzięło udział ok. 200 uczniów z 40 szkół z całego województwa.

Gratulujemy serdecznie Kubie oraz wszystkim naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów!

Congratulations!

25 maja - Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Każdego roku tylko w samej Unii Europejskiej zgłaszanych jest kilkaset tysięcy zaginięć dzieci. Zdecydowana większość z nich się odnajduje ale w policyjnych bazach osób zaginionych figurują również sprawy zaginięć do dziś nierozwiązane. 25 maja jest dniem wyjątkowym, bo poświęconym pamięci zaginionych i nigdy nie odnalezionych dzieci oraz solidarności z ich rodzinami. Symbolem MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA ZAGINIONEGO jest kwiat niezapominajki, bo rodziny nigdy nie zapominają i nigdy nie przestają szukać. W tym roku Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Fundacja ITAKA przypominają o dzieciach, które zaginęły i do dziś nie powróciły do swoich domów. Jak każdego roku, zwracamy również uwagę na to, w jaki sposób ustrzec nasze dzieci przed niebezpieczeństwem.

W 2020 r. Policja przyjęła 2016 zgłoszeń zaginięć osób poniżej 18 roku życia, z czego 552 dzieci miało mniej niż 13 lat. Przyczyn zaginięć jest wiele i każdy przypadek stanowi odrębną historię. Większość zaginionych dzieci i nastolatków odnajduje się w ciągu kilku, kilkunastu godzin, ale są też takie dzieci, które zaginęły przed laty i nie odnalazły się do dziś. W przypadku każdych poszukiwań, czy to osób dorosłych, czy małoletnich, ogromne znaczenie ma jakość i szybkość przekazywanych informacji oraz sprawnie zorganizowane i przeprowadzone działania poszukiwawcze.

Najczęstszym powodem zaginięć maluchów jest niewłaściwie sprawowana opieka dorosłych, w przypadku starszych dzieci - niemożność poradzenia sobie z problemami związanymi z okresem dojrzewania, kłopoty rodzinne, szkolne czy sercowe. Coraz częściej - ryzykowne znajomości nawiązywane w sieci. Na szczęście bardzo rzadko przyczyną zaginięcia małoletniego jest popełnione na jego szkodę przestępstwo np. uprowadzenie. Odrębną grupę stanowią małoletni będący ofiarami porwań rodzicielskich, w wyniku czego jedno z rodziców/opiekunów prawnych nie ma kontaktu ze swoim dzieckiem.

Mniejsze dziecko może zaginąć pozostawione samo na podwórku, podczas powrotu ze szkoły, może zgubić się na plaży lub podczas zakupów w supermarkecie. Dzieci swoją energią i pomysłowością nieraz zaskakują rodziców, przyprawiając ich o szybsze bicie serca. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć je prawidłowych zachowań, aby potrafiły unikać zagrożeń związanych z tą trudną sytuacją. W zdecydowanej większości przypadków to właśnie ostrożność i czujność rodziców lub opiekunów może uchronić pociechę przed zaginięciem, zwłaszcza te najmłodsze dzieci. Nie chodzi jednak o to, aby sprawić, że dziecko będzie bało się otaczającego go świata. Chodzi o to, żeby było bezpieczne, żeby umiało postępować w sytuacji, która może stanowić dla niego zagrożenie.

Od 2009 r. Fundacja ITAKA prowadzi numer 116 000 - Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. Specjaliści fundacji obsługujący tę infolinię odbierają informacje dotyczące zaginięć dzieci oraz udzielają pomocy dzwoniącym, czy to w formie porady czy wsparcia w poszukiwaniach. Dyżurujący przy telefonie to osoby przeszkolone - specjaliści ds. poszukiwań, prawnicy oraz psycholodzy. Numer 116 000 jest numerem ogólnoeuropejskim, który działa w 32 krajach Europy i obsługiwany jest przez lokalnych operatorów.

Na zakończenie kilka najważniejszych wskazówek policjantów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP i Fundacji ITAKA:

Jak dbać o bezpieczeństwo dziecka?

 • właściwie opiekuj się swoim dzieckiem, małego dziecka nie zostawiaj samego w domu i na podwórku (do 10. roku życia dziecko nie powinno przebywać samo w domu, do 7. roku życia dziecko nie powinno bawić się same na podwórku)
 • jak najwcześniej naucz swoje dziecko jego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania
 • warto, żeby dziecko znało lub miało gdzieś przy sobie karteczkę z numerem telefonu rodzica
 • wyeksponuj w domu kartkę z numerami telefonów do najbliższych oraz numerami alarmowymi
 • naucz dziecko rozpoznawać sytuacje groźne bez budzenia jego lęku
 • wyjaśnij dziecku, że w sytuacjach problemowych może głośno krzyczeć, płakać, wołać o pomoc
 • szczególną opieką otaczaj dziecko w zatłoczonych miejscach publicznych (supermarkety, imprezy plenerowe, itp.), małe dziecko trzymaj za rękę - pamiętaj, to TY MASZ PILNOWAĆ DZIECKA, A NIE ONO MA PILNOWAĆ SIĘ CIEBIE!
 • wyjaśnij dziecku, że w razie zaginięcia powinno stać w miejscu, aż opiekun je znajdzie, ewentualnie powinno zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej (najlepiej do policjanta, ochroniarza, sprzedawcy sklepowego)
 • naucz dziecko, że nie powinno rozmawiać z nieznajomymi, przygotuj je na ewentualny kontakt z obcą osobą, która zaczepia dziecko (częstuje słodyczami, proponuje "podwiezienie" lub atrakcyjne zabawy, puka do drzwi pod nieobecność rodziców), naucz dziecko zdecydowanie odmawiać
 • naucz dziecko mądrze korzystać z Internetu, wyjaśnij, jakim zagrożeniem jest podawanie swoich danych kontaktowych
 • zorganizuj dziecku bezpieczną drogę do szkoły (pod opieką osoby dorosłej lub w gronie rówieśników)


REAGUJ, GDY WIDZISZ DZIECKO W SYTUACJI PROBLEMOWEJ,
TAKŻE WTEDY, GDY NIE JEST TO TWOJE DZIECKO.


O czym należy pamiętać, aby nie dopuścić do zaginięcia dziecka:
 • Małego dziecka pod żadnym pozorem nigdy i nigdzie nie pozostawiaj bez opieki, szczególnie w obcych dla niego, czy zatłoczonych miejscach.
 • Zatroszcz się o dobre relacje z dzieckiem. Nie pozwól, aby zaniedbane emocjonalnie uciekło lub szukało pomocy i zrozumienia u obcych osób, które mogą je skrzywdzić.
 • Naucz swoje dziecko, aby nie podawało obcym osobom swoich danych - również samego imienia.
 • Uczul swoje dziecko, aby zawsze informowało Cię o tym gdzie jest i o zmianie swoich planów kiedy przebywa poza domem.
 • Naucz swoje dziecko, aby pod żadnym pretekstem nie zbliżało się i nie wchodziło do pojazdu obcej osoby, nie odchodziło/oddalało się z nieznajomym.
 • Naucz swoje dziecko, aby zawsze kiedy znajdzie się w niebezpieczeństwie głośno krzyczało, wzywało pomocy i jeśli to możliwe, próbowało uciec.
5 podstawowych kroków w przypadku zaginięcia dziecka:
 • Jak najszybciej powiadom o zaginięciu najbliższą jednostkę Policji - telefon alarmowy 112.
 • Sprawdź, czy Twoje dziecko nie przebywa u kolegów, przyjaciół, sąsiadów czy u rodziny. Poproś o pomoc w poszukiwaniach.
 • W przypadku zaginięcia małego dziecka natychmiast sprawdź w okolicy wszystkie miejsca, które mogą stanowić dla niego zagrożenie (oczka wodne, studzienki, kanały, ulice, miejsca gdzie mogą znajdować się niebezpieczne dla niego maszyny czy substancje).
 • Zawsze miej przy sobie aktualne zdjęcie swojego dziecka, choćby w telefonie komórkowym - będzie potrzebne Policji.
 • W miarę możliwości zachowaj spokój, tylko wtedy możesz pomóc Policji w poszukiwaniach i udzielić policjantom wszystkich istotnych informacji, które pomogą w odnalezieniu Twojej pociechy.

Źródło: Strona internetowa Fundacji ITAKA

Zaproszenie na Dzień Otwartych Drzwi

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
wraz ze Stwarzyszeniem Kijańczyk oraz Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym Wigor
serdecznie zapraszają
na Dzień Otwartych Drzwi w dniu 2 czerwca 2021 roku.

W programie:
 • 8.30 Punkt informacyjny - prezentacja szkoły
 • 8.30 Wystawa zdjęć "Tak było, tak jest"
 • 9.00 Oficjalne rozpoczęcie Dnia Otwartych Drzwi
 • 9.15 Kino w plenerze - projekcja multimedialna
 • 9.30 Gra terenowa "Poszukiwacze zawodu"
 • 9.30 Konkurs fotograficzny "Z kamerą wśród drzew"
 • 10.00 Zawody sportowe (Turniej piłki siatkowej, Zawody łucznicze)
 • 10.30 Grill, poczęstunek
 • 10.30 Quiz matematyczny, Quiz językowy, Quiz historyczny, Wystawa sprzętu rolniczo-mechanicznego
 • 12.30 Taniec przyjaźni "Jerusalema"

29 maja - Światowy Dzień Bez Tytoniu

Ochrona młodzieży przed manipulacjami przemysłu tytoniowego – to hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Bez Tytoniu. W tym roku obchodzimy go po raz trzydziesty.

Dym tytoniowy zawiera około 7 tys. związków chemicznych, z czego 70 rakotwórczych, ale też wiele z nich ma działanie toksyczne wobec układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Palenie tytoniu jest pojedynczą przyczyną przedwczesnych zgonów z powodu wielu chorób, wśród których są rak płuca, nowotwory głowy i szyi, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca i udary oraz choroby układu oddechowego (przede wszystkim – przewlekła obturacyjna choroba płuc). Palenie wciąż pozostaje największym wyzywaniem zdrowia publicznego w Polsce. Z powodu chorób odtytoniowych umiera rocznie około 70 tysięcy osób, co stanowi 17% wszystkich zgonów w Polsce. Szczególnie drastyczne skutki palenia tytoniu obserwuje się wśród kobiet – nowotwory płuca są najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu kobiet. Od kilku lat więcej kobiet umiera w Polsce z powodu raka płuca niż z powodu raka piersi!

Niepokojące są także dane dotyczące młodzieży. Szacuje się, że co drugi nastolatek w Polsce pali. Niemal 60% osób w wieku 15-18 lat przynajmniej raz w życiu sięgnęło po papierosa. Młodzi ludzie z reguły zaczynają palenie w wieku 12-14 lat, ale niektórzy wcześniej, nawet – co może się wydawać szokujące – w wieku 8 lat.

Mając na uwadze dobro palaczy zarówno tych nałogowych, jak i biernych – Ministerstwo Zdrowia prowadzi kampanię społeczną realizowaną w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Jej celem jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia.

Więcej na temat kampanii przeczytasz na stronie planujedlugiezycie.pl

Równolegle trwa zainicjowana przez resort kampania społeczna #STOPFEJKFRIENDS, upowszechniająca wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu i używania elektronicznych papierosów – w szczególności przez osoby poniżej 18 roku życia. Kampania #STOPFEJKFRIENDS jako pierwsza kampania skierowana do młodzieży podejmuje temat szkodliwości palenia e-papierosów.

Zaproszenie do udziału w konferencji

Serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line „Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii” w dniu 31 maja 2021 r. w godz. 16.30-17.30. Podczas konferencji Organizatorzy chcą przybliżyć rodzicom zagadnienia dotyczące przyjaznej komunikacji, aktywnego słuchania i uważności w kontakcie z dziećmi.

Program konferencji:

 • 16.30 – 16.40 – powitanie uczestników – p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty
 • 16:30 – 16:50 – „Komunikacja w rodzinie – sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi” – p. Joanna Kupczyńska-Juszczak – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu;
 • 16:50 – 17:10 – „Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?” – prof. dr hab. Zbigniew Gaś - profesor psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Do udziału w konferencji zaprasza Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty.
Rodzice zainteresowani udziałem mogą skontaktować się z wychowawcą swojego dziecka, aby otrzymać link do konferencji.

Trwa XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem: "Lubimy czytać polskich autorów!"

W całym kraju odbywają się spotkania i wspólne czytanie oraz słuchanie ulubionych książek, a w mediach społecznościowych Fundacji z czytelnikami spotykają się najbardziej lubiani autorzy i ilustratorzy - zwycięzcy niedawno przeprowadzonego przez Fundację Plebiscytu "ZŁOTA DWUDZIESTKA - 20 książek na 20-lecie kampanii czytania".

Tydzień Czytania rozpoczął się symbolicznie 26 maja - w Dzień Matki. Inauguracja Tygodnia odbyła się online. Wspólnie przeczytano "Lokomotywę" J. Tuwima, a także wymieniono 20 powodów, dla których warto czytać dzieciom. Na spotkaniu Mama-pisarka! autorki książek ze Złotej Dwudziestki: Iwona Chmielewska, Joanna M. Chmielewska, Barbara Gawryluk, Roksana Jędrzejewska-Wróbel oraz Barbara Kosmowska rozmawiały z Dorotą Koman o byciu matką i jednocześnie pisarką. Głównym bohaterem drugiego dnia Tygodnia Czytania (27 maja) był "Pan Kuleczka" Wojciecha Widłaka. Fragmenty książek czytał Artuś Barciś, Dorota Koman rozmawiała z Wojciechem Widłakiem, a Elżbieta Wasiuczyńska rysowała kaczkę Katastrofę.

Tydzień Czytania potrwa do 2 czerwca. Codziennie o 10.00 fragment książki ze ZŁOTEJ DWUDZIESTKI czyta jeden z Ambasadorów Fundacji. Codziennie o 13.00 odbywa się spotkanie live z jednym z autorów książek ze ZŁOTEJ DWUDZIESTKI. Gośćmi Doroty Koman będą: 28 maja (pt) - Roksana Jędrzejewska-Wróbel, autorka "Florki. Z pamiętnika ryjówki", 29 maja (sb) - Grzegorz Kasdepke, autor "Detektywa Pozytywki" i "Kacperiady", 30 maja (nd) - Joanna Fabicka, autorka "Rutki", 31 maja (pn) - Marcin Kozioł, autor "Tajemnicy przeklętej harfy". Tego dnia o 15.00 Michał Rusinek przeczyta swoje "Wierszyki domowe".

W Dzień Dziecka, 1 czerwca (wt), o 13.00 spotkanie z Barbarą Kosmowską, autorką "Pozłacanej rybki" i "Gwiazdy z pierwszego piętra". O 15.00 - "Kiedy byłem małym chłopcem…" Gośćmi Doroty Koman będą pisarze: Paweł Beręsewicz, Wojciech Cesarz, Grzegorz Kasdepke, Marcin Kozioł, Michał Rusinek, Tomasz Samojlik, Łukasz Wierzbicki.

W "ósmym" dniu Tygodnia Czytania - 2 czerwca o 11.00 - odbędzie się spotkanie z autorami opowiadań z tomu "Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach": Pawłem Beręsewiczem, Wojciechem Cesarzem, Barbarą Kosmowską, Katarzyną Ryrych i Katarzyną Terechowicz.

Wszystkie spotkania live odbywają się na fundacyjnej stronie fanowskiej na Facebooku, a nagrania spotkań są systematycznie zamieszczane na fundacyjnym kanale YouTube oraz na stronę internetową XX OTCD

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konkursie "Rodzinne czytanie".
Z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zapraszamy dzieci do stworzenia rysunku, z którego dowiemy się, gdzie, jak i z kim czytają książki. W nagrodę - czekają oczywiście znakomite książki! Organizatorzy czekają na Wasze rysunki, bo bardzo ich ciekawi, jak wygląda Wasze rodzinne czytanie! Rysunki można wysyłać do 7 czerwca br. Szczegóły na stronie: https://calapolskaczytadzieciom.pl/aktualnosci/konkurs-rodzinne-czytanie/

Kup prezent na Dzień Dziecka lub wystaw przedmiot i daj dzieciom lepszy start! Na stronie zbiórki na rzecz oddziałów dla matek z dziećmi w zakładach karnych w Grudziądzu i Krzywańcu pojawiły się nowe książki, audiobooki i zabawki edukacyjne. W ramach Dnia Dziecka na Allegro Lokalnie każda osoba, która wystawi do 1 czerwca br. dowolny przedmiot, w kolejnym dniu roboczym odbierze kod na darmowego ebooka lub audiobooka Legimi. Dodatkowo za wystawienie zabawek lub odzieży dziecięcej w tym czasie otrzymuje się 15 Monet! Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce "Dzieciom na lepszy start!" Szczegóły na stronie: https://allegrolokalnie.pl/zbiorka/ksiazki-i-zabawki-dla-oddzialow-dla-matek-z-dziecmi-w-zakladach-karnych-w-grudziadzu-i-krzywancu

Konkurs Fotograficzny „Mój Dzień Europy”

W imieniu zespołu EUROPE DIRECT Lublin zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Mój Dzień Europy”.

W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców. Konkurs jest bardzo prosty – wystarczy, zrobić zdjęcie nawiązujące do Dnia Europy, symboli Unii Europejskiej lub innych kreatywnych rozwiązań związanych z UE. Zdjęcia nalży zgłosić do konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego (link: https://forms.gle/5AY13z7uHCCvoWTc8).

Uczestnicy mają również możliwość zawalczyć o nagrodę publiczności w mediach społecznościowych! Aby wziąć udział w tej rundzie należy umieścić swoje zdjęcie konkursowe na swoim profilu Facebookowym (z ustawieniami widoczności dla wszystkich) z napisem #MójDzieńEuropy #EUCHALLENGE #DzieńEuropy2021, a także podać link do posta w formularzu zgłoszeniowym.

Konkurs jest częścią świętowania Dnia Europy i został ogłoszony się 9 maja 2021r., a zakończy się 31 maja 2021r. W ten sposób chcemy świętować obecność Polski w szeregach Unii Europejskiej przez cały miesiąc. Do zgarnęcia wartościowe nagrody! Regulamin i dokumenty do pobrania na stronie: www.europe-direct.lublin.pl/2021/052.php

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem, Panią Pauliną Haratym-Niścior e-mail:p.haratym@eds-fundacja.pl lub telefonicznie pod numerem: 511 403 171.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

„Pilecki. Życie wypełnione Polską” – niezwykły koncert z okazji 120. rocznicy urodzin Rotmistrza

Zachęcamy do obejrzenia niezwykłego koncertu „Pilecki. Życie wypełnione Polską” zorganizowanego z okazji 120. rocznicy urodzin Rotmistrza Witolda Pileckiego. To muzyczna opowieść przetykana wspomnieniami i fragmentami listów Pileckiego. W spektaklu wystąpili artyści Teatru Muzycznego „Od Czapy” pod kierunkiem Marcina i Lidii Pospieszalskich. Premiera koncertu odbyła się 12 maja o godz. 21:00 na antenie Polskiego Radia Program 1. Widowisko można obejrzeć na profilu MEiN na Facebooku. Materiał jest dostępny również w serwisie YouTube.

Koncert „Pilecki. Życie wypełnione Polską” to muzyczna opowieść o życiu Witolda Pileckiego. Wspomnienia Rotmistrza i relacje jego bliskich zostały uzupełnione piosenkami, które są komentarzem do wydarzeń z jego życia.

Autorką scenariusza i koncepcji koncertu jest Anna Żochowska. Widowisko wyreżyserował Michał Konarski, który odpowiada również za prezentacje multimedialne. Inspiracją dla twórców spektaklu była książka Jarosława Wróblewskiego „Rotmistrz”. Materiały archiwalne prezentowane podczas koncertu udostępniły Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Dom Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

Koncert zdominowały utwory z repertuaru patriotycznego, m.in. „Piosenka ludzi bez domu”, „Wymarsz uderzenia”, „Hej, chłopcy, bagnet na broń”, „Modlitwa skazańca” czy „Testament niezłomnych”. W spektaklu wystąpili: Marcin Pospieszalski (kierownictwo muzyczne, fortepian), Lidia Pospieszalska (kierownictwo muzyczne, wokal) oraz wokaliści Teatru Muzycznego „Od Czapy”: Małgorzata Przybysz, Aleksandra Rozwadowska, Antonina Święcińska, Klara Walicka, Arkadiusz Buczkowski, Sławomir Giska, Piotr Ochnik oraz Paweł Dusza.

Zespołowi akompaniowali: Dariusz Bafeltowski (gitary akustyczna i elektryczna), Mikołaj Pospieszalski (kontrabas, bass), Nikodem Pospieszalski (perkusja), Daniel Pomorski (akordeon, trąbka) oraz kwartet smyczkowy Smooth Quartet w składzie: Anna Kozłowska (I skrzypce), Paulina Kardas (II skrzypce), Monika Sobkiewicz-Hirsch (altówka) i Zuzanna Falkowska (wiolonczela).

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym (wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy) i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały kolejne roczniki.

Od 4 maja br. do nauki stacjonarnej w szkole wrócili uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju.
Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość).

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. System ten oznacza, że jednocześnie do szkoły będzie chodzić nie więcej niż 50% uczniów tych klas. W naszej szkole każdego dnia na terenie placówki będą się uczyć więc uczniowie dwóch klas, a trzech pozostałych klas będą mieć zajęcia online. Plan lekcji pozostaje bez zmian. O szczegółach (w jakie dni jakie klasy) poinformują swoich uczniów wychowawcy.

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jednocześnie chcemy przypomnieć, że w dniach 25-27 maja br (od wtorku do czwartku) uczniowie klas ósmych będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Na terenie szkoły będą wtedy przebywać tylko uczniowie tej klasy oraz nauczyciele zaangażowani do pracy w komisjach egzaminacyjnych. Dla pozostałych uczniów są to dni wolne od zajęć dydaktycznych, nie będzie w nich także zajęć online.

"Słonik nadziei” - akcja charytatywna TVP 3 Lublin

Nasze przedszkola wzięły udział w akcji charytatywnej prowadzonej przez telewizję TVP 3 Lublin. Dzieciaki otrzymały jogurty oraz owoce od firmy KABAKO MILK z Opola Lubelskiego. Akcja charytatywna „Słonik Nadziei” ukazuje się na antenie TVP Lublin od ponad dziesięciu lat. Wspiera oddziały szpitali dziecięcych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, a także oddziały przedszkolne. Organizatorom wielokrotnie udało się sprawić radość dzieciom. Przedszkolakom z naszej szkoły również. Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom za wszystkie artykuły, które zadbają o zdrowie naszych przedszkolaków.

Relację z wizyty w naszej szkole można zobaczyć na stronie Lublin TVP. Link do tej relacji na facebook'u szkoły. Możecie tez skopiować poniższy link i wkleić go w pasek adresu przeglądarki:
https://lublin.tvp.pl/26765605/slonik-nadziei?fbclid=IwAR2pD-azztXTUoE7C36hoEKY--rH2mtQtHQpHArizMhQ1N2X2mpR0EDtWPU

Rocznice historycznych wydarzeń majowych

Święto Pracy (Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy) to międzynarodowe święto klasy robotniczej, które obchodzone jest rokrocznie 1 maja, począwszy od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Wprowadzone zostało przez II Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago, kiedy doszło do masakry robotników protestujących na rzecz 8-godzinnego dnia pracy.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione w 2004 roku. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję 3 Maja. Dlaczego była tak ważna? W XVIII wieku miał miejsce potężny przewrót intelektualny. Oświeceniowi myśliciele wypracowali kardynalne zasady ustrojowe, które powinny obowiązywać w każdym nowoczesnym państwie. Ich kanon nie zmienił się do dziś. Są to: suwerenność narodu, trójpodział władzy i idea przyrodzonej wolności. Choć Konstytucję 3 maja poprzedzały akty prawne o charakterze zasadniczym w innych państwach, to nie wyczerpywały one znamion nowoczesnej ustawy zasadniczej, dlatego Ustawa Rządowa zasługuje na miano pierwszej w Europie i drugiej na świecie - po amerykańskiej - nowoczesnej konstytucji.

Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Z okazji obchodzonych rocznic tych wydarzeń organizowane są specjalne koncerty, pokazy, konkursy. W jednym z konkursów "Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie", zorganizowanym przez Panią Beatę Mazurek, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Panią Teresę Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty pod Honorowym Patronatem Pana Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, wzięła udział nasza uczennica Adrianna Ścierka z kl.7, której serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy Was też do odwiedzin strony internetowej: konstytucja3maja.gov.pl, na której możecie poczytać o historycznych wydarzeniach oraz zobaczyć interesujące zdjęcia.

UWAGA ÓSMOKLASISTO!

Uwaga ósmoklasisto! Spójrz na dzisiejszą datę! 25 kwietnia, czy wiesz, co to oznacza? Do egzaminu został równo miesiąc - zaczynamy odliczanie! Egzamin bedziesz pisać od 25 do 27 maja 2021 roku! Czy zapoznałeś się już z publikowanymi w grudniu zmianami egzaminacyjnymi? Nie? To czas najwyższy!

W dniu 16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku 2021. Zmiany mają charakter jednorazowy, a ich celem jest uproszczenie formuły egzaminu z uwagi na długi okres nauki zdalnej, jaki mają za sobą uczniowie w bieżącym roku szkolnym. W rozporządzeniu szczegółowo opisano modyfikacje, jakie zostaną wprowadzone - zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i na poziomie wymagań z poszczególnych przedmiotów. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Najważniejsze zmiany? Nieznacznemu odchudzeniu uległa lista wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów. Przykładowe modyfikacje wymagań przedmiotowych to: z języka polskiego z listy lektur obowiązkowych wykreślono "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza, z matematyki ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii, z języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.:

Język polski
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną - 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych), część 2: wypracowanie - 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt - zadania zamknięte, 10 pkt - zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019-2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt - zadania zamknięte, 21 pkt - zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE! Znajdziesz je poniżej w zalączniku nr 1 do rozporządzenia

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poniżej znajdziesz także szczegółowe porównanie dotychczasowych wymagań egzaminacyjnych z języka angielskiego z tymi po zmianach:

CKE opublikowała wytyczne sanitarne do tegorocznych egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wytyczne sanitarne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty. Wytyczne opracowali CKE, Ministerstwo Edukacji i Nauki i Generalny Inspektorat Sanitarny.

Są one zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnego egzaminu ósmoklasisty i do tych z egzaminów w ubiegłym roku.

Zapisano w nich, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu. Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Od tej reguły będą dwa wyjątki: osoba, która przechorowała COVID-19 (jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Przed wpuszczaniem uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

Uczniowie i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie mają zachować odstęp co najmniej 1,5 m, mieć zakryte usta i nos.

Przy wejściu do szkoły powinien być płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.). Płyn do dezynfekcji rąk musi być również w każdej sali egzaminacyjnej.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu (nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu), a także pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania próbnego egzaminu wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się).

Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

Każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin uczniowie mogą przynieść własną butelkę z wodą. W szkole nie ma też możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów.

Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych i w innych miejscach pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów między uczniami i między uczniami a nauczycielami.

Ławki w sali należy ustawić w tak, aby między uczniami zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku.

Nie ma ograniczeń liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe i zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala, a na zewnątrz nie panuje zbyt duży hałas) i po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli.

Każdy uczeń powinien mieć zapewnione miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych (plecak, torba, kurtka, telefon itp.). Może to być szafka, jeżeli szkoła je ma, odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla uczniów będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.

W wytycznych opisane zostały też szczegółowo procedury m.in. rozdawania arkuszy egzaminacyjnych, zbierania arkuszy wypełnionych przez uczniów, a także przygotowania sali.

Szczegółowo opisano także procedury postępowania w razie podejrzenia zakażenia u ucznia lub nauczyciela.

Wskazano też, że należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Zaleca się by poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 25 do 27 maja.

Więcej możecie przeczytać w Informatorze opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

"Rodzic pierwszym doradcą” - wideokonferencja dla Rodziców uczniów klas VIII

Z listu Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie:

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt."Rodzic pierwszym doradcą".

Spotkanie on-line odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00. Zainteresowanym Rodzicom link do wydarzenia udostępni Dyrektor Szkoły.

Święto Chrztu Polski

Dzisiaj przypada, ustanowione przez Sejm RP i obchodzone po raz trzeci, Święto Chrztu Polski. Ma ono skłaniać Polaków do manifestowania patriotyzmu i podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego w ojczyźnie. Przypomina też, że chrzest był elementem, od którego zaczęła się historia Polski i jej chrześcijańskie dziedzictwo.

Święto Chrztu Polski zostało ustanowione przez Sejm RP 22 lutego 2019 r. Ma ono upamiętniać wydarzenie, które legło u fundamentów państwa polskiego i jednocześnie skłaniać do wdzięczności, zadumy i zastanowienia się nad tym, co każdy z nas może dla dobra ojczyzny zrobić.

W myśl przyjętej ustawy 14 kwietnia ma być dniem „narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osoba za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność”.

Święto – jak napisano – powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego.

81. rocznica Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ludobójstwo, dokonane przez funkcjonariuszy NKWD na blisko 22 tys. obywatelach II Rzeczypospolitej, do dziś pozostaje niezabliźnioną raną. Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – został uchwalony 14 listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez aklamację, w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

11. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

10 kwietnia obchodzona była 11. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. "Katastrofa polskiego Tu-154 w Smoleńsku (również katastrofa smoleńska oraz tragedia smoleńska) – katastrofa lotnicza polskiego samolotu wojskowego, do której doszło w Smoleńsku w sobotę, 10 kwietnia 2010 o godz. 8:41 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST) (10:41 czasu moskiewskiego letniego). Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, 18 parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.

Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii polskiego lotnictwa i największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach polskich Sił Powietrznych. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób obecnych na pokładzie".

230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W roku szkolnym 2020/2021 obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Niewątpliwie jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Narodu Polskiego. Ta rocznica skłoniła Panią Beatę Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego do zorganizowania, wspólnie z Lubelskim Kuratorem Oświaty Panią Teresą Misiuk, konkursu poświęconego temu wydarzeniu. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Pani Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli jako opiekunów dydaktycznych do udziału w konkursie „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie”". Celem głównym konkursu jest w szczególności uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddanie hołdu tym, którzy przyczynili się do powstania tego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza (w kategorii literackiej) lub opracowanie autorskiej pracy plastycznej w dowolnej technice (na przykład: rysunek, collage, grafika komputerowa, pastele, linoryt) poświęconych miejscom, postaciom i motywom związanym z Konstytucją 3 Maja. Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa w nim określają treści zawarte w regulaminie konkursu „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie” oraz na facebooku szkoły. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami do dnia 9 kwietnia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego), pod adres wybrany zgodnie z właściwością terytorialną (Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, Delegatura w Chełmie, Delegatura w Zamościu). Pisemne zgłoszenie szkoły do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz załączników, które należy wypełnić. Podsumowanie konkursu odbędzie się do końca maja 2021 roku, o czym wszyscy uczestnicy zostaną skutecznie poinformowani. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udzielają: Pan Arkadiusz Kwieciński, dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie; tel. 82 563 19 60, email: akwiecinski@kuratorium.lublin.pl oraz Pan Marcin Rybicki, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie; tel. 815385251, email: marcin.rybicki@kuratorium.lublin.pl

227. rocznica rozpoczęcia powstania kościuszkowskiego

24 marca przypada 227. rocznica rozpoczęcia powstania kościuszkowskiego. "24 marca 1794 roku, na Rynku Głównym w Krakowie Naczelnik Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę, ogłaszając tym samym akt powstania narodowego, znanego w historii jako Insurekcja Kościuszkowska. Była to ostatnia próba ratowania Rzeczpospolitej. Rozpoczęło się powstanie: trwało ono od 24 marca do 16 listopada 1794 r. i objęło swym zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego państwa polskiego. Kluczowymi wydarzeniami powstania były: wygrana bitwa pod Racławicami 4 kwietnia, ogłoszenie 7 maja tzw. Uniwersału Połanieckiego, przegrana bitwa pod Maciejowicami 10 października i rozwiązanie wojsk powstańczych 16 listopada pod Radoszycami.

"Chociaż Kościuszko poniósł klęskę, wskazał drogę walki o wolność poprzez zbiorowy wysiłek całego narodu i to stało się jego testamentem politycznym. Tę kościuszkowską myśl ideowo-polityczną podejmą Polacy podrywając się co pokolenie do walki o odbudowę państwa" - pisał prof. Andrzej Zahorski w książce "Trzy powstania narodowe".

"Powstanie z 1794 roku - zwraca uwagę prof. M. Bogucka - odegrało dużą rolę w dziejach nie tylko Polski, ale i całej Europy. Jego wybuch w pewnym sensie odciągnął uwagę reakcyjnych potęg, zwłaszcza Prus, od wydarzeń na terenie Francji. Rozpaczliwa walka nad Wisłą odsunęła niebezpieczeństwo grożące francuskiej rewolucji ze strony interwentów". (PAP)

Uwaga! Rusza rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej!

Informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022:

Od 07.04.2021 r. do 23.04.2021 r. - składanie wniosków (dla dzieci spoza obwodu szkoły) i kart zgłoszenia (dla dzieci z obwodu szkoły) o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

od 11.05.2021 r. do 14.05.2021 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

Regulamin i wzory dokumentów znajdują się w sekretariacie oraz do pobrania w zakładce Sekretariat/Dokumenty.

Przejdź do zakładki Dokumenty

Uwaga! Rusza rekrutacja do oddziałow przedszkolnych!

Informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022:

od 01.02.2021 r. do 08.02.2021 r. - złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu,

od 09.02.2021 r. do 19.02.2021 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

Regulamin i wzory dokumentów znajdują się w sekretariacie oraz do pobrania w zakładce Sekretariat/Dokumenty.

Przejdź do zakładki Dokumenty

UWAGA! Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych!

W dniu 16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku 2021. Zmiany mają charakter jednorazowy, a ich celem jest uproszczenie formuły egzaminu z uwagi na długi okres nauki zdalnej, jaki mają za sobą uczniowie w bieżącym roku szkolnym. W rozporządzeniu szczegółowo opisano modyfikacje, jakie zostaną wprowadzone - zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i na poziomie wymagań z poszczególnych przedmiotów. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Najważniejsze zmiany? Nieznacznemu odchudzeniu uległa lista wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów. Przykładowe modyfikacje wymagań przedmiotowych to: z języka polskiego z listy lektur obowiązkowych wykreślono "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza, z matematyki ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii, z języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.:

Język polski
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną - 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych), część 2: wypracowanie - 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt - zadania zamknięte, 10 pkt - zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019-2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt - zadania zamknięte, 21 pkt - zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE! Znajdziesz je poniżej w zalączniku nr 1 do rozporządzenia

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Akcja MEN "Razem na Święta"

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”. Celem naszej inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała nieco odmienny charakter. Jesteśmy jednak przekonani, że szczególnie w tym okresie wiele osób czeka na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości.

„Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym. Chcemy, aby działania realizowane często w ramach szkolnych klubów i kół wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” powinny mieć bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Ważne jest zachowanie dystansu społecznego oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

Przykłady działań w ramach akcji „Razem na Święta”
• wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych),
• samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi sąsiadów albo osób potrzebujących z najbliżej okolicy,
• przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół,
• zaoferowanie pomocy osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach,
• zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt,
• przygotowanie kartek dla kombatantów i Rodaków na Kresach,
• wsparcie organizacji oferujących pomoc Polakom i Polonii za granicą.

Są to jedynie przykłady inicjatyw, które w okresie przedświątecznym mogą podejmować szkolne kluby i koła wolontariatu.

To już trzecia edycja akcji. W roku 2018 w inicjatywę włączyli się uczniowie i nauczyciele z ponad 6 tys. placówek, a w 2019 roku z ponad 10 tys. Organizowali oni zbiórki darów dla potrzebujących, pomagali seniorom w przedświątecznych porządkach, odwiedzali osoby chore i samotne.

Listopad z historią Polski

W tym roku w dniu 11 listopada 2020 świętowaliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uwagi na pandemię i obowiązujące obostrzenia sanitarne konieczna stała się rezygnacja z hucznych obchodów i przeniesienie celebracji przed ekran telewizora. Jak świętowano w naszym kraju? 11 listopada o godzinie 12.00 można było przyłączyć się do wspólnego odśpiewania hymnu narodowego w ramach akcji "Niepodległa do hymnu". Mazurka Dąbrowskiego zagrały wtedy większe stacje radiowe i zaprosiły Nas do wspólnego śpiewania. Można było także uczestniczyć w Wirtualnym Festiwalu Niepodległa i w jego ramach obejrzeć jeden z pięciu koncertów z Krakowskiego Przedmieścia w wykonaniu polskich artystów. Występom towarzyszyły także liczne atrakcje dla dzieci, między innymi czytanie bajek przez wybitnych polskich aktorów.

My również zachęcaliśmy Was do udziału w wydarzeniach - zorganizowaliśmy szkolny "Konkurs dla Niepodległej" na ciasto, stroik, wiersz lub plakat w narodowych barwach oraz zachęcaliśmy do udziału w akcjach, np. śpiewania hymnu i w ogólnopolskiej akcji Dyktando na Święto Niepodległości.

Szczególnie zachęcamy Was też do odwiedzenia strony internetowej Muzeum Historii Polski. W tej chwili na półmetku jest już budowa nowej siedziby Muzeum i będzie to jeden z najnowocześniejszych i największych tego typu obiektów na świecie. Budynek składać się będzie z 2 kondygnacji podziemnych oraz 4 kondygnacji nadziemnych o łącznej powierzchni ponad 53 tys. m2. Do tego czasu odwiedzać Muzeum możecie w Internecie i zagrać w grę online o rodzinie Marcińskich. Dowiecie się, jak wyglądała ich codzienność przed zakupem radioodbiornika i jak zmienił się ich świat po jego włączeniu. Na stronie znajdziecie też mnóstwo ciekawych wiadomości historycznych.

W dniach 27-28 listopada odbyły się też koncerty z cyklu "Listopadowa Duma" i wciąż możecie posłuchać ich w Internecie - na stronie youtube.com i listopadowaduma.pl. Listopadowa Duma to coroczny cykl wydarzeń patriotycznych, podczas których organizatorzy zapraszają do świętowania historycznych rocznic oraz bliższego poznawania historii Polski. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była setna rocznica Bitwy Warszawskiej 1920, a wystąpili laureaci przeglądu oraz goście specjalni: Marcin Kwaśny, Dobrochna Jachowicz-Zakrzewska i Bartosz Szulc, którzy zaprezentowali dzieła m.in. F. Chopina, S. Moniuszki, C. K. Norwida, K. Przerwy-Tetmajera, A. Asnyka i L. Staffa.

Wydarzenia te zbiegają się z jeszcze jedną ważną rocznicą: 190 lat temu, wieczorem 29 listopada 1830 r., w Warszawie wybuchło Powstanie Listopadowe - zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Przez 10 miesięcy 140 tys. żołnierzy prowadziło bój z najsilniejszą potęgą militarną Europy, odnosząc w niej poważne, ale niewykorzystane sukcesy. Rozpoczęta insurekcja narodowa było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX w. Pamięć o Powstaniu Listopadowym była jednym z fundamentów polskiej świadomości historycznej w XIX wieku. Trzydzieści lat po zakończeniu zrywu rocznica jego wybuchu stała się okazją do organizacji wielkiej manifestacji patriotycznej mieszkańców Warszawy. Odśpiewano wówczas pieśń skomponowaną przez Alojzego Felińskiego na cześć cara Aleksandra I, zmieniając jej refren na: "Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie".

Warto również wspomnieć, że 26 listopada obchodzimy rocznice śmierci Adama Mickiewicza oraz Emilii Waśniowskiej (autorki wierszy i opowiadań dla dzieci np. Kajtek), a 27 listopada rocznicę urodzin Walerego Przyborowskiego pseud. Zygmunt Lucjan Sulima, autora licznych powieści historycznych dla dzieci i młodzieży m.in. Szwedzi w Warszawie i Bitwa pod Raszynem. Może warto z tej okazji sięgnąć po historyczną książkę?

Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie

Dzieci korzystają z sieci już od najmłodszych lat. Dlatego mówimy o nich, że są internetowym pokoleniem. Nieograniczony dostęp do sieci to przede wszystkim wielka szansa, która może również okazać się… zagrożeniem. Spójrzmy na statystyki. Czy wiedzieliście, że ponad 60% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat używa urządzeń mobilnych takich jak tablet czy smartfon, w tym 25% z nich – codziennie?

Przemoc, której dzieci doświadczają w internecie, jest w dużej mierze przedłużeniem konfliktów przeniesionych ze środowiska rówieśniczego. Cyberprzemoc to zjawisko, które często dzieje się poza wzrokiem rodziców, w miejscach, gdzie ich nie ma. Może dotknąć każdego – i dobrego ucznia, i tego, który na lekcjach radzi sobie nieco gorzej. I popularnego w szkole, i tego, który ma gorsze kontakty z rówieśnikami.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o cyberprzemocy i jej konsekwencjach, zachęcamy Was do zapoznania się z lekturą – to poradnik dla rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”, który został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Akademię NASK w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”. Przeczytacie w nim, jakie są formy cyberprzemocy i jak chronić przed nią swoje pociechy.

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

„Cyberprzemoc? Włącz blokadę na nękanie. Poradnik dla Rodziców."

Zaproszenie - konkurs „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”

Konkurs „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie” adresowany jest do młodzieży klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, ich nauczycieli i wychowawców.

Zasadniczym jego celem jest zachęcenie społeczności szkolnych do upowszechniania zasad zdrowego stylu życia w tym zdrowego odżywiania, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół, a także społeczności lokalnej.

Podstawową metodą pracy realizowaną przez zespoły przygotowujące się do udziału w konkursie powinien być projekt edukacyjny, czyli zespołowe działania uczniów związane z tematyką Edukacji dla bezpieczeństwa w tym edukacji zdrowotnej. Działania te mogą się odbywać w różnych formach, na terenie szkół, a także w środowisku lokalnym.

Uczestnicy wykonują zadania samodzielnie (w zespołach trzyosobowych), wykazując się zarówno posiadaną wiedzą, umiejętnościami oraz emocjonalnym stosunkiem do tematyki projektu.

Opiekun zespołu udziela uczniom wszechstronnej pomocy w takich sprawach jak: określenie tematu projektu, formy jego realizacji i sposobu prezentacji, dobór literatury przedmiotu i innych źródeł wiadomości, prowadzenie systematycznych konsultacji.

Prezentacje, winny być dokumentacją podsumowującą działania związane z realizacją projektu.

Opiekunowie zespołów mogą korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej organizatorów konkursu. Pomoc ta może dotyczyć zarówno metody projektu i sposobów jej dokumentowania, jak również realizacji zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej.

Zaproszenie - konkurs literacki "SKO = Marzenie"

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów kl. I-VIII Szkoły Podstawowej w Piasecznie. Zadaniem ucznia jest napisać krótkie opowiadanie, w którym myślą przewodnią będzie zagadnienie: "Jak zaoszczędzone pieniądze na książeczce SKO pozwoliły spełnić marzenia głównego bohatera opowiadania".

Prace konkursowe (napisane na komputerze) należy przesyłać na e-mail: harasimewelina3@gmail.com do 23.12.2020r.

Zachęcamy do udziału w akcjach charytatywnych

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc.

Aby zostać Darczyńcą i przygotować paczkę, wystarczy wybrać Rodzinę i wspólnie ze znajomymi czy przyjaciółmi spełnić nie tylko konkretne potrzeby, ale i marzenia osób potrzebujących, o które często wstydzą się prosić.

Szlachetna Paczka dociera do biedy ukrytej, której nie zauważamy na co dzień, która jest niezawiniona. Często pojawia się w rodzinie w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy choroby, a nawet trudno dostępnego i słabo skomunikowanego miejsca zamieszkania utrudniającego podjęcie pracy.

Pomóż tym, którzy mają mniej szczęścia. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę. Jest na to czas tylko do 5 grudnia.

Przemyślana pomoc materialna organizowana przez Darczyńców w kolejnych tygodniach trafi do rodzin podczas tzw. Weekendu Cudów. To wyjątkowy moment w roku, kiedy potrzebujący otrzymują pomoc i zyskują nadzieję na trwałą zmianę swojego życia. Wolontariusze w tym roku będą przekazywali Szlachetne Paczki 12 i 13 grudnia.

Pomagać możesz na różne sposoby: włączyć się w przygotowanie paczki dla Rodziny, wpłacać pieniądze na konto Fundacji (jednorazowo albo systematycznie) albo pomagając Dzieciom w Akademii Przyszłości. Czym zajmuje się Akademia Przyszłości? Aż jedna trzecia podopiecznych pochodzi z rodzin z trudną sytuacją materialną. Dzięki wsparciu Darczyńców, którzy fundują Dzieciom Indeksy Akademii w Dzieciach budowane jest prawidłowe poczucie własnej wartości. Tutor z Akademii spotyka się z Dzieckiem na cotygodniowych, indywidualnych zajęciach. Pomaga mu odbudować pewność siebie, pokazuje jak pokonywać dotychczasowe trudności, by samo radziło sobie teraz i w dorosłym życiu.

Możesz włączyć się także w inne akcje pomocowe. Pamiętaj, że na terenie naszej szkoły cały czas zbieramy środki w ramach akcji "Gorączka Złota". Podczas nieobecności uczniów klas I-VIII akcję kontynuują przedszkolaki.

27 listopada o godz.13.00 możesz także przyjść na parking Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęcznej, ul. Piłsudkiego 14, i za cegiełkę o wartości 10zł dostaniesz skrzynkę jabłek. Jest to I edycja akcji "Każdy może pomóc" na rzecz dzieci i młodzieży Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej. Patronem akcji jest Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy.

Wszystkie osoby, które wzięły udział w ogólopolskiej akcji Dyktando na Święto Niepodległości, mogą także wybrać cel charytatywny lub społeczny. Za każde napisane dyktando organizator przekaże 1zł na wybrany cel.

Warto pomagać!

Zaproszenie - Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika

Na stronie www.mfkip.pl trwają zapisy do XXVII edycji największego przeglądu kolęd w Europie - Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika. Ze względu na obostrzenia epidemiczne I etap Festiwalu odbywa się całkowicie zdalnie - uczestnicy rejestrują się na stronie, a następnie pocztą lub za pomocą specjalnego serwera przesyłają nagrany występ. Czas zgłoszeń upływa 30 listopada.

Udział w Festiwalu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich amatorów (w tym uczniów i absolwentów szkół muzycznych I stopnia), którzy ukończyli 6 lat i śpiewają solo, w duetach, chórach, zespołach czy scholach.

Zwycięzcy - jeśli przepisy dotyczące pandemii na to pozwolą - zaproszeni zostaną do udziału w przesłuchaniach finałowych (7-9 stycznia 2021 r.), które w tym roku, by ograniczyć ilość stykających się ze sobą ludzi oraz zmniejszyć konieczność przemieszczania, planowane są aż w 6 polskich miastach (Będzinie, Bydgoszczy, Goleniowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu), skąd uczestnicy będą łączyli się dzięki transmisji na żywo z komisją zgromadzoną w Będzinie i złożoną z profesorów polskich uczelni muzycznych. Ona też wyłoni zwycięzców, którzy mogą liczyć na cenne nagrody (na czele z Grand Prix wysokości 10.000 zł). Całość finału będzie można także oglądać na żywo w Internecie.

List Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” do rodziców uczniów, dyrektorów szkół oraz nauczycieli

Rodzice uczniów, dyrektorzy szkół, nauczyciele
Szanowni Państwo,
sytuacja wywołana pandemią wirusa Covid-19 radykalnie zmieniła zasady funkcjonowania polskich szkół i postawiła przed całym systemem oświaty nowe wyzwania. Osobiście uważam, że wiosną ubiegłego roku w nietypowej sytuacji wprowadzenia nauczania on-line dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy administracji oświatowej zdali egzamin.

Niestety w nowym roku szkolnym po dwóch miesiącach nauczania w formie tradycyjnej/stacjonarnej władze państwowe były zmuszone do wprowadzenia nauczania on-line w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Fundacja ”Rodzice Szkole” w trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli w pełni to rozwiązanie akceptuje. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń i zdecydowane chronienie swoich dzieci przed ich naruszaniem.

Uwzględniając powyższe uważamy, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej jakiekolwiek świętowanie tzw. „tęczowego piątku” nie powinno mieć miejsca. Za szczególnie szkodliwe uznajemy zachęcanie uczniów do wyjścia w dniu 30 października br. w przestrzeń publiczną. Brak odpowiedzialności inicjatorów tego typu apeli, tym bardziej nakłada na nas rodziców obowiązek aktywnego sprzeciwienia się działaniom zagrażającym zdrowiu i życiu nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII SP

Uwaga Rodzice i Uczniowie!

Od poniedziałku 26 października br. uczniowie z klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Przedszkola i klasy I-III w dalszym ciągu uczą się stacjonarnie w szkole.

Prosimy pamiętać także, że w obecnej sytuacji w godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież nie mogą wychodzić i przemieszczać się samodzielnie (bez opieki osoby dorosłej).

Aktualizacja 04.11.2020r.: Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół podstawowych.

Akcja informacyjna

Drodzy Rodzice!

Co roku, u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym pojawiają choroby pasożytnicze. Wszawica, czy owsica to niestety zjawisko powszechne, charakterystyczne dla miejsc, gdzie przebywają dzieci: żłobków, przedszkoli, szkół. Przekazujemy Państwu bardzo często informacje na temat profilaktyki, leczenia.

Ponawiamy akcję informacyjną i prosimy o podjęcie następujących działań:
-obserwacja własnych dzieci;
-w przypadku niepokojących objawów, przebadanie dziecka pod kątem występowania pasożytów;
-podjęcie leczenia dziecka i całej rodziny;
-zadbanie o higienę stosowną do występowania zakażenia.

Bardzo prosimy o sumienne podejście do problemu.

Dzień Edukacji Narodowej - Dzień Samorządności

Każdego roku w Dzień Edukacji Narodowej uczniowie naszej szkoły obchodzą Dzień Samorządności. W tym roku ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną dzień ten świętowali w zmienionej formie - nie było zabaw wspólnych na forum szkoły, każda klasa bawiła się w swoim gronie. Młodsi uczniwie mieli tego dnia liczne zabawy integracyjne, starsi zamienili się w nauczycieli i uczyli swoich kolegów. Było radośnie i bezpiecznie.

14 paździenika jest tradycyjnie świętem wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji Rada Rodziców przesłała życzenia:

Kochani nauczyciele i pracownicy naszej szkoły,
bądźcie wciąż z nami!
Czy jestesmy duzi, czy jeszcze mali.
Życzymy Wam szczęścia i zdrowia na następne lata
niech żyje i rozkwita nasza oświata!!!
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela życzy Rada Rodziców.

W imieniu wszystkich pracowników szkoły serdecznie dziękujemy.

W galerii można obejrzeć kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Obiady za miesiąc październik

Obiady za miesiąc październik: 22 x 3,50zł = 77,00zł, płatne od 02.11.2020r. do 05.11.2020r.
Jeżeli rodzic zgłosił nieobecność dziecka w szkole zgodnie z obowiazujacymi zasadami, zostanie wówczas naliczona odpowiednia kwota do zapłaty i podana przez panią kucharkę.
Wpłaty na obiady należy dokonać na ten sam numer konta, co w poprzednim miesiącu:
Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Piasecznie, 21-075 Ludwin
Nr rachunku odbiorcy: 67 8191 1055 2007 7000 1052 0011
W tytule należy wpisać koniecznie za jaki miesiąc to jest wpłata, a także imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Konkursy przedmiotowe Kuratora Oświaty

Drodzy Uczniowie!

Zbliżają się terminy szkolnych etapów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Konkursy nie są łatwe i trzeba włożyć wiele pracy w to, aby odnieść sukces. Jednak naszym uczniom w przeszłości już się to udawało! Ty też możesz zostać laureatem lub finalistą takiego konkursu! Nagrody są cenne - można dostać najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów na koniec roku, mieć dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół średnich, a nawet mieć pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły średniej lub zostać zwolnionym z części egzaminu ósmoklasisty!

Dla uczniów klas IV-VIII organizowane są następujące konkursy przedmiotowe: polonistyczny, matematyczny, historyczny, języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego), geograficzny, biologiczny, chemiczny oraz fizyczny.

Jeśli jeszcze nie zadeklarowałeś u nauczyciela danego przedmiotu chęci udziału to jest to już ostatni dzwonek! Zachęcamy do udziału! Zgłoś się jeszcze dziś!

W załącznikach znajdziesz regulamin konkursu, wymagania z poszczególnych przedmiotów, harmonogram kolejnych etapów oraz oświadczenie, jakie składają rodzice/opiekunowie prawni godząc się na twój udział w konkursie.

"Gorączka Złota"

Do 15 czerwca 2021 roku Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzić będzie akcję "Gorączka Złota", w ramach której zbierane są monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy.

Celem akcji jest pomoc Dzieciom: dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych, pomoc rzeczowa (artykuły szkolne i żywnościowe) dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych, wyposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych PCK. Jednocześnie w ramach akcji prowadzony jest konkurs z nagrodami: "Na największego zbieracza złota".

Przyłącz się do akcji Klubu Wolontariatu naszej szkoły, zbieraj monety, promuj akcję! Każda pomoc jest cenna!

Apel do Rodziców

Drodzy Rodzice / Opiekunowie,
w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w naszej szkole prosimy o pozostawianie dzieci przy wejściu do szkoły i niewchodzenie na teren placówki.

Bardzo prosimy o dostosowanie się do powyższego zalecenia.

Urząd Gminy Ludwin zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
"Moja kartka z kalendarza"

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Ma on na celu popularyzowanie piękna gminy Ludwin oraz podkreślenie jej walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych. Tematyka konkursu jest dowolna, jednak zdjęcia nie mogą przedstawiać osób trzecich.

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów jak i profesjonalistów: dzieci, młodzieży i dorosłych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęć konkursowych w terminie do 15.10.2020r. Szczegóły na stronie Urzędu Gminy w Ludwinie.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Ludwin.

Zachęcamy do udziału!

Bezpieczny powrót do szkół

Wskazówki dla rodzica:
- nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka;
- przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii;
- poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną;
- sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora lub nauczycieli;
- zawsze odbieraj telefon ze szkoły - jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń;
- sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku;
- przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków;
- w miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły - pomyśl o spacerze, rowerze;
- organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu;
- przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

Dzień Chłopaka

Skąd się wziął Dzień Chłopaka? Starsze pokolenie nawet często nie wie, że takie święto istnieje i kiedy jest obchodzone. Otóż, Dzień Chłopaka powstał prawdopodobnie przez analogię do Dnia Kobiet, aby panowie nie byli pokrzywdzeni i aby dziewczyny mogły im się odwdzięczyć za pamięć i upominki, a obejmuje swymi obchodami praktycznie cały świat, zyskując coraz większą popularność. Ponieważ jego krótka historia sięga zaledwie 1999 roku, nie ma jeszcze ustalonej jednolitej dla całego świata daty, kiedy powinno być obchodzone. W Polsce istnieją dwie równoległe daty, kiedy panowie dostają prezenty z okazji swojego święta - młodsi panowie zwykle obchodzą je 30 września, starsi - 10 marca, czyli w dniu nazywanym przez niektóre źródła Dniem Mężczyzny. :)

My tradycyjnie świętujemy we wrześniu. Dziewczyny wręczyły kolegom ze swoich klas drobne upominki. Było ciepło i radośnie. Życzymy naszym chłopakom wszystkiego najlepszego!

81. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Sowiecka napaść na Polskę była starannie przygotowaną operacją wywiadowczą i wojskową. Agresja sowiecka na Polskę poprzedzona była podpisaniem 23 sierpnia 1939 r. przez ZSRR i hitlerowskie Niemcy, tak zwanego paktu o nieagresji, który sankcjonował sprawę podziału Europy Wschodniej między obydwu agresorów. ZSRR napadł na Polskę 17 września 1939 r., łamiąc tym samym pakt o nieagresji zawarty z naszym krajem.

Wielu naszych Rodaków straciło życie albo zostało wywiezionych w głąb Rosji. Z tego też powodu w 2013 roku Sejm RP ustanowił 17 września Dniem Sybiraka.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszej szkole rocznicę uczciliśmy "po cichutku" - była wystawa prac w otwartej przestrzeni oraz pogadanki z uczniami w klasach.

"Balladyna" Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania

"Balladyna" to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach - Balladynie i Alinie - stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem".

Z uwagi na sytuację epidemiczną staramy się - akcentując Narodowe Czytanie - przestrzegać wszelkich obowiązujących wytycznych i zaleceń sanitarnych.

Akcji patronuje Para Prezydencka, dlatego też w liście zachęcającym do współtworzenia Narodowego Czytania - Pan Prezydent Andrzej Duda napisał: "Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy (...) Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zachęcam Państwa do zorganizowania lektury Balladyny według Państwa własnej inwencji i pomysłowości, również z wykorzystaniem tradycyjnych, a zwłaszcza nowoczesnych narzędzi komunikacji - dodał w liście Prezydent. Czytajmy zatem.

Warsztaty Gminnej Biblioteki Publicznej Filii w Piasecznie

Bardzo Młoda Kultura (BMK) to trzyletni program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Aktualnie trwa jego II edycja, zaplanowana na lata 2019-2021.

Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Rozumiemy to bardzo szeroko jako współpracę między różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. Ambicją twórców programu jest, aby wypracowane rozwiązania weszły w zakres systemowej pracy z młodzieżą.

W ramach programu Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Piasecznie organizowała warsztaty pod nazwą "Galeria Młodych". Cykl 5 spotkań miał na celu poznanie głównych form plastycznych, wyrażenie swoich uczuć i budowanie kreatywnej postawy wobec sztuki.

W trakcie warsztatów uczestnicy projektu poznali materiały i narzędzia plastyczne tworząc ,,Kwietną łąkę'', malowali przy sztalugach lokalny pejzaż oraz uczyli się tworzyć przy użyciu węgla kredy i różnego rodzaju ołówków. Temat nie był prosty, jednak studium martwej natury nie okazało się dla dzieci problemem. W trakcie zajęć dzieci miały także możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez rzeźbę. Z gliny, modeliny, masy papierowej, powstały postacie z bajek i zwierzęta. Na sobotę 3 października zaplanowano ostatnie spotkanie w ramach warsztatów, których celem było tworzenie obrazu z wszystkich dostępnych materiałów o dużym formacie przy udziale rodziców.

Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie: higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni; gastronomii; organizacji pracy burs/internatu oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy.

Dyrektor szkoły dodatkowo może wprowadzić ograniczenia:
- ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);
- ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
- ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
- wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
- wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
- wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);
- ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);
- mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej;
- w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej - należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C - należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
- wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
- zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
- w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła):

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

Szefowie MEN i GIS zalecają instalowanie na telefonach komórkowych aplikacji ProteGo Safe zawierającą test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Jest to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikacja składa się z dwóch modułów: pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy, natomiast drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.