Harmonogram planowanych zebrań rodziców z wychowawcami klas w roku szkolnym 2019/2020:

10.09.2019r. (wtorek)

23.10.2019r. (środa)

05.12.2019r. (czwartek)

09.01.2020r. (czwartek)

18.03.2020r. (środa)

14.05.2020r. (wtorek)